System transportu w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym do konsultacji

System transportu w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym do konsultacji
fot. UM Legnica Organizatorami konsultacji są Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz partnerzy projektu: Miasto Legnica, Gmina Miejska Głogów, Gminy Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Głogów oraz Powiat Bolesławiecki.
istotne.pl spotkanie, konsultacje, transport

18 grudnia 2014 br. o godz. 10:00 w legnickim hotelu Arkadia (ul. Gliwicka 6) odbędą się społeczne konsultacje projektu wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym, opracowanych w ramach projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”.

Organizatorami konsultacji są Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz partnerzy projektu: Miasto Legnica, Gmina Miejska Głogów, Gminy Legnickie Pole, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Głogów oraz Powiat Bolesławiecki.

Spotkanie skierowane jest do samorządów, zarządców infrastruktury transportowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców. Wypracowane w trakcie debaty uwagi i wnioski zostaną uwzględnione w wytycznych do krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów o charakterze studialno-strategicznym i planistycznym.

Celem spotkania jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących projektu wytycznych zintegrowanego systemu transportu. W jego trakcie zaprezentowane zostaną:

  • wariantowe multimodalne sieci transportowe opracowane dla obszaru LGOF
  • prognozy ruchu dla 2020 i 2030 roku
  • projekt wytycznych rozwoju zintegrowanego systemu transportu.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału na adres e-mail: [email protected] do 15 grudnia 2014 r. z podaniem danych uczestników (imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz nazwa jednostki). Dodatkowe informacje dostępne są na stronie projektu LGOF: www.lgof.pl.

UM Legnica/ii