Składamy projekty LBO

Składamy projekty LBO
fot. UM Legnica Do 30 czerwca można składać projekty lokalnych inwestycji w ramach trzeciej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.
istotne.pl inwestycja, pieniądze, um legnica

Jakie warunki musi spełniać wniosek?

Propozycję projektu może złożyć każdy pełnoletni mieszkaniec Legnicy, który uzyska dla swego pomysłu poparcie co najmniej 20 innych pełnoletnich mieszkańców danego obszaru. Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenach należących do gminy, a ich funkcje muszą być zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Propozycje inwestycji na terenie placówek oświatowych mogą dotyczyć jedynie zadań związanych z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Wartość zaproponowanej inwestycji nie może przekroczyć przeznaczonej dla każdego z jedenastu obszarów miasta kwoty 200 tys. zł, a zakres zadania musi umożliwiać jego pełną realizację w ciągu roku budżetowego 2016.

Jak składamy wniosek?

Projekt należy sporządzić na formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta w Punkcie Informacyjnym (parter Ratusza). Formularz jest też dostępny w wersji elektronicznej na stronach www.legnica.eu oraz www.lbo.legnica.eu.

Wniosek powinien zawierać: streszczenie projektu, uzasadnienie opisujące problem, jaki rozwiąże realizacja projektu, szacunkowe koszty, skrócony opis projektu, który używany będzie w materiałach informacyjnych LBO, numer działki i obrębu, na którym planowana jest inwestycja oraz wskazanie jej lokalizacji na załączonej mapce, którą można wydrukować ze strony www.sip.legnica.eu.

Propozycje składamy w Punkcie Informacyjnym LBO (pl. Słowiański 8) do 30 czerwca 2015 roku.

UM Legnica