Przed nami druga tura wyborów samorządowych

Przed nami druga tura wyborów samorządowych
fot. Powiat Lubiński W poniedziałek 24 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych i zarządców obiektów, w których znajdują się lokale wyborcze.
istotne.pl wybory, miasto legnica

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Aleksander Żurakowski podziękował zebranym za rzetelną i sprawną pracę w czasie przeprowadzania głosowania oraz ustalania jego wyników. Za wykonaną pracę członkowie OKW otrzymali zryczałtowane diety. Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych wynosiły one dla: przewodniczących OKW – 380 zł, zastępców przewodniczących OKW – 330 zł oraz członków OKW – 300 zł.

Przed nami ponowne głosowanie w wyborach na prezydenta Miasta Legnicy, które odbędzie się 30 listopada. Głosować będziemy w tych samych lokalach wyborczych w godzinach od 7:00 do 21:00. Obwodowe Komisje Wyborcze pracować będą w niezmienionych składach.

Delegatura Państwowej Komisji Wyborczej w Legnicy zauważa, że ich członkowie są funkcjonariuszami publicznymi. Oznacza to, że korzystają z praw, a w szczególności z ochrony przewidzianej dla tej grupy osób, ale także odpowiadają jak funkcjonariusz publiczny za prawidłowe wykonywanie powierzonych im czynności w dniu głosowania i po jego zakończeniu.

Za pracę w II turze wyborów przysługuje im również zryczałtowana dieta, ale zgodnie z przywołaną decyzją PKW – w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania – stanowi ona połowę wysokości diety ustalonej dla członków OKW i wynosić w tej sytuacji będzie dla: przewodniczących OKW – 190 zł, zastępców przewodniczących OKW – 165 zł oraz członków OKW – 150 zł.

UM Legnica/ii