Ile urzędnicy wydali na delegacje?

Ile urzędnicy wydali na delegacje?
fot. Krzysztof Gwizdała W ostatnim czasie kilka lokalnych mediów pisało o wydatkach gmin na delegacje służbowe samorządowych urzędników.
istotne.pl budżet, delegacja, um legnica

W kwocie 310,2 tys. zł, jaką Legnica wydała na te cele w 2013 roku, znajdują się koszty wyjazdów służbowych pracowników wielu gminnych jednostek budżetowych, a nie tylko urzędników, co wyraźnie sugerują publikacje. Wyjazdy były związane m.in. ze szkoleniami, z podnoszeniem kwalifikacji, spotkaniami korporacyjnymi, międzynarodową wymianą partnerską itd.

Na wyjazdy zagraniczne gmina wydała 78,9 tys. zł. W najmniejszym stopniu koszty te dotyczyły podróży urzędników ratusza. Wyniosły one tylko ok. 9,8 tys. zł. W podróże udawali się również pracownicy wielu innych jednostek budżetowych gminy, np. szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych czy MOPS-u, oraz radni Rady Miejskiej, którzy nie są urzędnikami.

Najwięcej zagranicznych podróży odbyli nauczyciele, również niebędący urzędnikami, z pięciu legnickich szkół, realizujący europejskie projekty współpracy i wymiany młodzieży Comenius i Leonardo. Koszt wyniósł ok. 66 tys. zł, a pieniądze na ten cel pochodziły z unijnej kasy.

UM Legnica/ii