W Legnicy przedszkolaki mają się dobrze

W Legnicy przedszkolaki mają się dobrze
fot. UM Legnica W Legnicy wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych i w punktach przedszkolnych.
istotne.pl przedszkole, edukacja

W roku szkolnym 2014/15 sieć 50 tych placówek w mieście tworzy 15 przedszkoli miejskich, 17 niepublicznych, 6 niepublicznych punktów przedszkolnych oraz oddziały zorganizowane w 12 szkołach podstawowych (w tym jeden w prywatnej).

Legnica zadbała o to, by społeczne potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego były w pełni zaspokajane. Nie jest to częste zjawisko w skali regionu i całego kraju. W roku szkolnym 2014/15 wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 3 331 dzieci w wieku 2,5-6 lat. Do miejskich przedszkoli uczęszcza 1 656 maluchów, do niepublicznych – 1 186 dzieci, natomiast do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 489.

Wskaźnik wychowania przedszkolnego z roku na rok systematycznie wzrasta i w bieżącym roku szkolnym wynosi 95,25 proc. (w kraju ok. 72 proc.). Miasto całkowicie zapewnia opiekę przedszkolną dla dzieci pięcio- i sześcioletnich (urodzonych w II półroczu 2008 r.).

WykresWykresfot. UM Legnica

Bieżący rok szkolny jest już kolejnym, w którym na skutek decyzji prezydenta Tadeusza Krzakowskiego w miejskich przedszkolach prowadzone są zajęcia dodatkowe, za które rodzice nie ponoszą kosztów.

Nauczyciele realizują w tych placówkach łącznie 123 godziny tygodniowo różnorodnych zajęć. Dzieci mają możliwość m.in. nauki języka obcego, w głównej mierze języka angielskiego. W jednym przedszkolu podopieczni uczą się języka francuskiego, na co przeznacza się 49 godzin tygodniowo.

Przedszkola zapewniają również specjalistyczną opiekę dla dzieci, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w postaci zajęć logopedycznych czy gimnastyki korekcyjnej (24 godz.). W przedszkolach prowadzone są również zajęcia, na których dzieci mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Są to m.in. zajęcia ze śpiewem, zabawy przy pianinie, gimnastyka artystyczna czy zespół instrumentalny. Największą popularnością wśród zajęć rozwijających uzdolnienia cieszą się tańce, które są realizowane w 9 przedszkolach (21 godz.). W zajęciach dodatkowych bierze udział 4 808 uczestników, co oznacza, że średnio każdy legnicki przedszkolak uczestniczy w trzech formach zajęć dodatkowych.

UM Legnica/ii