Legnica wśród dolnośląskich liderów pozyskiwania środków unijnych

Legnica wśród dolnośląskich liderów pozyskiwania środków unijnych
fot. Wikimedia Commons W latach 2007-2013 Legnica złożyła 49 aplikacji o unijne dofinansowanie dla miejskich projektów. 45 spośród nich otrzymało dofinansowanie. Oznacza to bardzo wysoką, bo wynoszącą aż ponad 90 proc. skuteczność pozyskiwania unijnych środków.
istotne.pl inwestycja, ue

„Gazeta Wrocławska” z 13 listopada 2014 r. opublikowała artykuł Katarzyny Gęsiarz „Dolnośląscy liderzy unijnego wsparcia”. Zestawienie redakcja wykonała na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, prezentując wartość wykorzystania unijnej pomocy, pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (według danych GUS). Dane dotyczą środków pozyskanych na cele inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

„Najwięcej funduszy unijnych – pisze autorka – udało się pozyskać takim miastom, jak Wrocław, Legnica i Jelenia Góra, a także powiatom kłodzkiemu i lubańskiemu”. Z prezentowanego zestawienia wynika, że Legnica pozyskała w latach 2007-2013 w przeliczeniu na jednego mieszkańca 1623 zł, Wrocław 1445 zł, a Jelenia Góra 1889 zł.

Najważniejsze zrealizowane przy unijnym wsparciu projekty inwestycyjne Legnicy to m.in.: przebudowa ulicy Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej, wieloaspektowa odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ulic B. Chrobrego i H. Pobożnego, przebudowa ulic Bydgoskiej i Szczytnickiej, budowa nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego, zakup przyjaznych dla środowiska i nowoczesnych autobusów dla komunikacji publicznej, budowa sortowni odpadów komunalnych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica czy budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście.

To są dobre informacje dla mieszkańców. Miasto dobrze i profesjonalnie wykorzystało szanse zdobywania unijnych środków na realizację ważnych przedsięwzięć w latach 2007-2013. Udowodniło, że to potrafi, a zdobyte doświadczenia z pewnością będą wykorzystane w kolejnym okresie unijnego budżetowania.

UM Legnica/ii