Rusza 17 Ogólnopolski Konkursu Plastyczny: Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!

Rusza 17 Ogólnopolski Konkursu Plastyczny: Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!
fot. www.sxc.hu (ba1969) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Legnicy zaprasza do udziału w eliminacjach miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
istotne.pl konkurs, straż pożarna, um legnica

Siedemnasta już edycja konkursu przebiegać będzie pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!” Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych problematyką bezpieczeństwa oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności w sytuacjach zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych czy warsztatów terapii zajęciowej. Udział w nim mogą brać także dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, pracowniach i ogniskach pracy pozaszkolnej.

Organizatorzy przewidują cztery kategorie uczestników:

  • uczniowie klas I-III szkół podstawowych
  • uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
  • uczniowie gimnazjów
  • uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia).

Dopuszczalne techniki wykonania prac plastycznych to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks i techniki mieszane. Format prac konkursowych: A4 (210 mm x 297 mm) lub A3 (297 mm x 420 mm). Prace niespełniające powyższych warunków nie będą oceniane.

Placówki oświatowo-wychowawcze proszone są o przeprowadzenie konkursu na szczeblu szkolnym oraz wyłonienie po 5 najlepszych prac w poszczególnych grupach wiekowych. Prace należy dostarczyć (wraz z protokołem) w terminie do 15 kwietnia br. do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, al. Rzeczypospolitej 3, II piętro pokój nr 13.

Prace wyróżnione na szczeblu miasta zostaną przesłane na wojewódzkie eliminacje konkursu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela Grażyna Prokop, tel. 76 72 21 391, e-mail: [email protected].

UM Legnica/ii