Konkurs dla młodych poetów

Konkurs dla młodych poetów
fot. freeimages.com (Mateusz Stachowski) Legnicka Biblioteka Publiczna, Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 zaprasza do wzięcia udziału w 20 Konkursie Poetyckim.
istotne.pl konkurs, literatura, centrum wiedzy

Celem konkursu jest rozbudzenie talentów i popularyzacja twórczości poetyckiej młodych autorów. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 8-14 lat i 15-19 lat.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy przesłać wiersze – niepublikowane i nienagradzane w konkursach poetyckich, o dowolnej tematyce (maksymalnie 3 utwory) – w 4 egzemplarzach do 8 października 2015 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) na adres: Legnicka Biblioteka Publiczna Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1, ul. W. Łukasińskiego 30, 59-220 Legnica.

Każdy utwór powinien być oznaczony godłem; to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, adresem oraz wiekiem autora. Oceny nadesłanych prac dokona jury, w skład którego wejdą krytycy oraz przedstawiciele organizatorów. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród książkowych.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi 14 listopada 2015 r., godz. 12:00, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni listownie.

Organizatorzy przewidują wydanie tomiku zawierającego nagrodzone i wyróżnione utwory bez prawa do honorarium, a także zwrócą koszty podróży (bilety PKP i PKS) na uroczyste zakończenie konkursu zdobywcom pierwszych trzech nagród w każdej grupie wiekowej.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Tel. kontaktowy: 76 722 52 86, strona internetowa: www.biblioteka.legnica.eu.

UM Legnica/ii