Co sądzą mieszkańcy o Legnickim Budżecie Obywatelskim?

Co sądzą mieszkańcy o Legnickim Budżecie Obywatelskim?
fot. UM Legnica Na stronie internetowej UM dostępna już jest ankieta, która pozwoli mieszkańcom ocenić dotychczasowy sposób działania LBO. Można ją wypełniać elektroniczne albo tradycyjnie, gdyż formularz znajduje się również w marcowym numerze miesięcznika „Legnica.eu”.
istotne.pl ankieta, pieniądze, um legnica

Do szerokiego udziału w ankietowej ewaluacji LBO zachęca również prezydent Tadeusz Krzakowski, kierując do mieszkańców następujący list:

Szanowni legniczanie!

Zapraszam do udziału w ewaluacji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, która pozwoli uwzględnić Państwa oczekiwania i uwagi w kolejnych jego edycjach.

Za nami realizacja piętnastu projektów wybranych w I edycji LBO. Powstały place zabaw, tereny i urządzenia rekreacyjne, boisko, chodniki, parking, zmodernizowano odcinki ulic, odnowiono podwórka. W roku 2014 legniczanie w głosowaniu dokonali wyboru kolejnych 10 zadań, które wykonane będą w roku bieżącym. Mając na uwadze rosnące zainteresowanie mieszkańców Legnickim Budżetem Obywatelskim, wierzę, że i tym razem mogę liczyć na zaangażowanie legniczan.

Oddaję w Państwa ręce krótką ankietę, prosząc o jej wypełnienie. Ankieta zawiera 7 pytań dotyczących LBO oraz metryczkę, która jest anonimową informacją o respondencie. Zebrane odpowiedzi pozwolą poznać opinie mieszkańców, ich ocenę stosowanych zasad i procedur oraz zdiagnozować oczekiwania respondentów.

Dziękuję legniczanom za dotychczasowy udział w tym nowatorskim, obywatelskim przedsięwzięciu, które ożywiając lokalną i sąsiedzką aktywność społeczną, umożliwia kreowanie przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni.

Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy

Wypełnioną ankietę można przekazać do 1 kwietnia 2015 r. w Kancelarii Urzędu Miasta na parterze (plac Słowiański 8, 59-220 Legnica) lub drogą elektroniczną na adres [email protected]. Wersja elektroniczna ankiety dostępna jest na stronie www.lbo.legnica.eu.

UM Legnica/ii