Budżet Legnicy na 2015 rok przyjęty

Budżet Legnicy na 2015 rok przyjęty
fot. UM Legnica Podczas ostatniej tegorocznej sesji, a jednocześnie pierwszej w nowej kadencji Rada Miejska Legnicy przyjęła m.in. uchwałę budżetową na 2015 rok.
istotne.pl budżet, um legnica, tadeusz krzakowski, sesja rm

Radni zaakceptowali prezydencki projekt uchwały. Za jego przyjęciem głosowało 12 osób, 11 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. Rada odrzuciła większością głosów 2 wnioski, jakie zgłosili do budżetu radni Platformy Obywatelskiej i Porozumienia dla Legnicy.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na swym posiedzeniu 8 grudnia br. wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015. RIO pozytywnie zaopiniowała również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta przedstawioną razem z projektem budżetu. Izba stwierdziła zgodność przedstawionych do oceny dokumentów z obowiązującym prawem oraz ich formalną i merytoryczną poprawność. Pozytywne opinie o legnickim przyszłorocznym planie finansowym wyraziły też komisje Rady Miejskiej.

Przypomnijmy: prezydencki projekt budżetu na 2015 rok, wraz z autopoprawką, zakłada dochody miasta w wysokości 430 875 000,00 zł. Największy udział w tej kwocie (ponad 57 proc.) mają własne dochody miasta. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 430 475.00 zł. Najwięcej pieniędzy (ponad 40 proc.) przeznaczonych jest na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (ponad 172,5 mln zł). Drugie miejsce na liście wydatków zajmuje pomoc społeczna (ponad 75 mln zł), a trzecie – transport i łączność (54,5 mln zł).

W budżecie zapewniono środki na realizację aż 70 zadań inwestycyjnych. Ich wartość wyniesie 45 137 000 zł. Blisko 71 proc. tej kwoty (ok. 32 milionów) jest przeznaczone na inwestycje drogowe. Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne przyszłego roku:

 • Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym – 15 369 230,00 zł
 • Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. Jaworzyńskiej – 12 000 000,00 zł
 • Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską – Zieloną i ul. Jordana – Orła Białego – 500 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru – 2 050 000,00 zł
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe – sieci i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B – 537 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Plutona w Legnicy – 500 000,00 zł
 • Przebudowa ul. Polarnej wraz z budową parkingu w Legnicy – 450 000,00 zł
 • Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnicy – 950 000,00 zł
 • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 400 000,00 zł
 • Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od strony ul. Świętej Trójcy – 173 000,00 zł
 • Renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z murem obronnym – 100 000,00 zł
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy al. Piłsudskiego 3 – Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych – 700 000,00 zł
 • Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego w Legnicy – 1 750 000,00 zł
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Legnicy – 250 000,00 zł
 • Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej – 150 000,00 zł
 • Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy – 5 000 000,00 zł
 • 10 projektów inwestycyjnych w ramach LBO – 1 868 000 zł.

– To dobry budżet, gwarantujący realizację głównych kierunków rozwoju miasta, inwestycji. Jest przyjazny dla mieszkańców. Kolejny już rok z rzędu nie wzrosną miejskie podatki i opłaty lokalne. Na niezmienionym poziomie utrzymany zostanie np. podatek od nieruchomości i od środków transportu. Nie zdrożeje woda, ścieki będą kosztować tyle samo co dziś. Będzie to kolejny rok, kiedy podwyżki płac o ok. 5 proc. otrzymają pracownicy obsługowi i administracja wszystkich placówek i instytucji podległych gminie – powiedział prezydent Tadeusz Krzakowski.

UM Legnica/ii