Jak za darmo pozbyć się azbestu? Miasto ma w tej sprawie regulamin na 2015 rok

Azbest
fot. John Hayman/Wikimedia Commons Prezydent Tadeusz Krzakowski zatwierdził regulamin w sprawie określenia zasad i warunków realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Legnicy”.
istotne.pl 0 zdrowie, ekologia, azbest, um legnica, miasto legnica

Reklama

Dokument stanowi m.in., że o zakwalifikowanie do udziału w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które są właścicielami nieruchomości, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji lub innego miejsca zawierającego azbest. Będzie on również usuwany na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Legnicy.

Koszty usuwania azbestu będą finansowane w następujący sposób:

  • 15 proc. ze środków budżetu miasta Legnicy
  • 85 proc., lecz nie więcej niż 680 zł za tonę – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, których dysponentem będzie Gmina Legnica.

Wykonawcą prac w zakresie usuwania azbestu będzie specjalistyczna firma wybrana przez Prezydenta Miasta Legnicy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o przystąpieniu do Programu wraz z kopiami wymaganych dokumentów. Deklarowany we wniosku termin realizacji prac w zakresie usuwania azbestu nie może być dłuższy niż do 30 września. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, w terminie do 15 stycznia w roku, w którym zadanie planowane jest do realizacji.

Osoby fizyczne zainteresowane pozbyciem się azbestu ze swoich nieruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, pok. 301, III piętro, tel. 76 72 12 240 lub 76 72 12 243.

Szczegóły na stronie legnickiego magistratu.

UM Legnica/ii

Reklama