Legnickie obchody 96 rocznicy powstania wielkopolskiego

Legnickie obchody 96 rocznicy powstania wielkopolskiego
fot. UM Legnica Od wielu lat w Legnicy czczona jest pamięć powstania wielkopolskiego. Nie inaczej było w tym roku.
istotne.pl historia, rocznica, tadeusz krzakowski

W czwartek, 18 grudnia br., w związku z 96 rocznicą wybuchu powstania, prezydent Tadeusz Krzakowski, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Czesław Kowalak oraz uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1, która nosi powstańcze imię, oddali hołd pamięci zamieszkałym po wojnie w naszym mieście uczestnikom tego narodowo-wyzwoleńczego zrywu, którzy spoczęli na legnickim cmentarzu. Przybyli też mieszkający w Legnicy członkowie rodzin powstańców.

Po II wojnie światowej w Legnicy osiedliło się około 40 powstańców wielkopolskich. Przybyli do naszego miasta m.in. z Ostrowa Wielkopolskiego i obozów jenieckich.

Na Cmentarzu Komunalnym znajduje się 28 mogił powstańczych, wśród nich grób Stanisława Miśka, Honorowego Obywatela Legnicy z roku 1996. Na mogiłach zapłonęły znicze. Coroczne wizyty prezydenta Legnicy, członków Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i młodzieży na powstańczych grobach stały się elementem legnickiej tradycji patriotycznej.

Warto przypomnieć, że powstanie wielkopolskie, określane często mianem ostatniego etapu „najdłuższej wojny nowożytnej Europy”, skierowanej przeciwko pruskiemu zaborcy, wybuchło 27 grudnia 1918 roku w reakcji na działania Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu Ignacego Paderewskiego. Doskonale zorganizowani i sprawnie dowodzeni powstańcy w krótkim czasie opanowali prawie całą Wielkopolskę. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który objął także front powstańczy postanowieniami rozejmu z 11 listopada 1918 r., kończącego I wojnę światową.

Obok powstania wielkopolskiego z 1806 roku był to jeden z dwóch w dziejach Polski zwycięskich zrywów narodowo-wyzwoleńczych, zakończonych sukcesem militarnym i politycznym. Wzięła w nim udział ponadstutysięczna armia, złożona głównie z ochotników.

W Legnicy pamięć tego powstania pielęgnuje się ze szczególną starannością. Imię Powstańców Wielkopolskich nosi położony w centrum miasta plac. Najnowszy, 35 tom „Szkiców Legnickich” przynosi obszerny artykuł naukowy autorstwa Czesława Kowalaka pt. „Tradycje powstania wielkopolskiego 1918-1919 w Legnicy po drugiej wojnie światowej”.

UM Legnica/ii