Pozbędziemy się 26 ton azbestu

Azbest
fot. John Hayman/Wikimedia Commons W marcu rozpocznie się usuwanie 26 ton azbestu z nieruchomości w Legnicy. Wykonawcę tych prac już wyłoniono.
istotne.pl 0 zdrowie, inwestycja, ekologia, azbest, miasto legnica

Reklama

Prace będą prowadzone w ramach „Programu usuwania azbestu na terenie gminy Legnica”. Obejmą one nieruchomości 19 osób fizycznych w rejonie Piekar i Przybkowa, które przystąpiły do tego programu. Jedna nieruchomość, z której zostanie usunięty azbest, należy do gminy. Roboty obejmą demontaż lub odbiór wyrobów zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie.

Zgodnie z umową prace rozpoczną się w marcu i potrwają do września 2015 r. Usunięte zostanie 26 ton niebezpiecznej substancji. Koszt to około 22 tys. zł, z czego 15 tys. jest dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a pozostała kwota pochodzi z budżetu miasta.

Przypomnijmy: niszczenie azbestu przy współudziale WFOŚiGW we Wrocławiu magistrat prowadził już w latach 2011 i 2012 r. Usunięto go wówczas ponad 13 ton z nieruchomości gminnych i należących do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Program został opracowany w 2009 r. i przyjęty przez Radę Miejską w roku 2010. Sporządzona wówczas inwentaryzacja wykazała obecność w mieście 382,5 t azbestu. Pod tym względem Legnica jest na tle innych dużych miast w dużo korzystniejszej sytuacji. Inwentaryzacja wykazała też, że właścicielami 90 proc. obiektów, w których występują materiały azbestowe, są osoby fizyczne. Również one są beneficjentami gminnego dofinansowania. Dofinansowanie nie dotyczy odbudowy pokryć dachowych czy elewacji, ani też zabezpieczenia konstrukcji dachu do czasu nowego pokrycia.

UM Legnica/ii

Reklama