Przywłaszczał sobie odszkodowania klientów

Przywłaszczał sobie odszkodowania klientów
fot. Krzysztof Gwizdała Prokuratura Rejonowa w Legnicy w grudniu po raz kolejny oskarżyła wspólnika jednej z legnickich kancelarii odszkodowawczych 39-letniego Dawida S. o przywłaszczenie pieniędzy pochodzących z odszkodowań uzyskanych dla klientów.
istotne.pl oszustwo, prokuratura

W okresie od maja 2008 r. do końca stycznia 2011 r. Dawid S. przywłaszczył na szkodę 57 klientów około 1 129 000 zł. Po częściowym zwrocie należności wysokość szkody podlegającej zwrotowi ustalono na prawie 390 000 zł.

Działalność prowadzonej przez S. firmy, zarejestrowanej już w 2006 r., polegała przede wszystkim na dochodzeniu roszczeń związanych z uzyskiwaniem na rzecz poszkodowanych odszkodowań, głównie z polis OC sprawców kolizji i wypadków drogowych. W 2007 r. działalność przynosiła duże zyski. W połowie 2009 r. nastąpiło jednak załamanie sprzedaży i utrata płynności finansowej. Wówczas to pojawiły się problemy z wypłacaniem klientom należnych im środków.

Pochodzące od ubezpieczycieli pieniądze – zamiast zgodnie z treścią umów trafiać w terminie 14 dni na rachunki klientów – były wykorzystywane na bieżące potrzeby firmy. Polityka finansowa, prowadzona przez Dawida S., nie zakładała ogłoszenia upadłości. To pogłębiało zatory pieniężne i prowadziło do eskalacji zaległości nie tylko wobec klientów, ale również ZUS-u i urzędu skarbowego. Powstałe po stronie klientów i podmiotów publicznych wymagalne roszczenia finansowe stały się podstawą prowadzenia przez Prokuraturę Rejonową w Legnicy 5 wcześniejszych postępowań karnych przeciwko Dawidowi S., w których ten został oskarżony m.in. o:

  • przywłaszczenie pieniędzy na szkodę 6 klientów, którzy pojedynczo składali zawiadomienia o przestępstwie
  • nieogłoszenie upadłości w terminie (zgodnie z opinią winno to nastąpić do 30 czerwca 2007 r.)
  • uporczywe naruszanie praw 45 pracowników (od lutego 2007 r. do 30 czerwca 2012 r.) poprzez nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Skierowane akty oskarżenia zakończyły się wydaniem przez Sąd Rejonowy w Legnicy wyroków:

  • z 19 maja 2014 r. – skazującego Dawida S. na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata próby, a także zasądzającego obowiązek naprawienia szkody na rzecz 1 klienta w kwocie 24 000 zł
  • z 4 grudnia 2014 r . – skazującego Dawida S. na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata próby, zasądzającego obowiązek naprawienia szkody na rzecz 6 klientów w kwocie łącznej 115 027 zł, zakazującego S. prowadzenia działalności gospodarczej na 5 lat oraz zakazującego zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach prawa handlowego na 2 lata.

W 2014 r. wpłynęły zawiadomienia od kolejnych klientów firmy. Mając na uwadze uzasadnione podejrzenie, że krąg pokrzywdzonych może być jeszcze większy, prokurator, uwzględniając ich interes, a także kierując się ekonomiką postępowania, podjęła z urzędu działania zmierzające do ustalenia osób, co do których działanie Dawida S. nosiło znamiona przestępstwa.

W toku śledztwa ustalono, że przestępcze działanie dotyczyło dodatkowych 57 osób. W celu ustalenia wysokości szkód posiłkowano się zeznaniami pokrzywdzonych, informacjami od ubezpieczycieli, dokumentacją szkodową, spisem wierzycieli przedłożonym przez Dawida S., a także wyjaśnieniami oskarżonego.

Prokurator uzgodnił z Dawidem S. karę łączną za wszystkie czyny:

  • 3 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 5 lat
  • karę grzywny w wysokości 1 500 zł
  • zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach prawa handlowego na 3 lata
  • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z pośrednictwem dochodzenia od towarzystw ubezpieczeniowych roszczeń związanych ze szkodami komunikacyjnymi na 6 lat
  • obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych w łącznej kwocie 388 238 zł.

Sprawą zajmie się legnicki sąd.

Prokuratura Okręgowa w Legnicy/ii