Tanie podróżowanie

Tanie podróżowanie
fot. UM Legnica Legniczanie będą mogli tanio podróżować. Członkowie dużych legnickich rodzin – jeszcze taniej.

Na wniosek prezydenta Tadeusza Krzakowskiego Rada Miejska przyjęła zmianę uchwały dotyczącej taryf i ulg przewozowych dla pasażerów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Radni byli jednogłośni.

Uchwała wprowadza dla wszystkich mieszkańców tzw. bilet zintegrowany Legnica. Pozwala on podróżować jednocześnie pociągami Kolei Dolnośląskich i autobusami MPK. Jest to możliwe dzięki zawarciu porozumienia przez gminę Legnicę i samorządowego regionalnego przewoźnika kolejowego.

Zintegrowany bilet będzie atrakcyjny finansowo, zwłaszcza dla osób korzystających codziennie z komunikacji autobusowej i kolejowej, dojeżdżających np. do pracy czy na studia do Wrocławia. Cena takiego biletu będzie o około 20 proc. niższa niż dwóch biletów miesięcznych kupowanych osobno na autobus MPK i pociąg. Część kolejową pasażer otrzyma taniej, a w obrębie Legnicy – za cenę biletu miesięcznego imiennego na jedną linię – będzie mógł podróżować na wszystkich trasach miejskich i zamiejskich MPK we wszystkie dni miesiąca.

Trasy zamiejskie dotyczą tych miejscowości, z którymi gmina ma podpisane porozumienie. Jednocześnie zamiast 100 złotych miesięcznie pasażer zapłaci tylko 76 zł. Partnerzy projektu szacują, że w ciągu jednego roku osoby korzystające z legnickiej komunikacji miejskiej i Kolei Dolnośląskich będą mogły zaoszczędzić ok. tysiąca złotych. „Zintegrowany bilet Legnica” będzie można kupować w kasach na dworcu w Legnicy i we Wrocławiu.

Dzięki zmianie uchwały dodatkowy bonus zyskają legniczanie posiadający Kartę Dużej Rodziny. Dla nich jednorazowy bilet „rodzinny” MPK będzie kosztował 1 zł. Rodzinny bilet 30-dniowy na wszystkie linie komunikacyjne w mieście i pozamiejskie – 30 zł. Pasażer z tymi uprawnieniami musi posiadać przy sobie Kartę i dowód tożsamości.

Wszyscy legniczanie posiadający Kartę będą mogli również korzystać z biletu zintegrowanego (jednocześnie na pociąg Kolei Dolnośląskich i autobusy wszystkich linii MPK), płacąc za jego część autobusową jednie 30 zł.

UM Legnica