Wykłady, eksperymenty, pokazy. Dolnośląski Festiwal Nauki w Legnicy

Wykłady, eksperymenty, pokazy. Dolnośląski Festiwal Nauki w Legnicy
fot. www.sxc.hu (greschoj) W Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona rozpoczyna się legnicka część Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w ramach którego odbędą się wykłady, pokazy oraz prelekcje popularno-naukowe.
istotne.pl festiwal nauki

Festiwalowe zajęcia i prezentacje prowadzone są przez nauczycieli akademickich, specjalistów i praktyków, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny nauki – psychologię, fizykę, medycynę, inżynierię, historię sztuki czy turystykę.

Program:

25 września (budynek E – sala E 3):

 • 9:00-10:00 – Zadziwiająca kariera machin wodnych i powietrznych w epoce informatyki (dr inż. Krzysztof Kędzia). Wykład interaktywny dla potencjalnych inżynierów przedstawiający świat maszyn wodnych (hydraulicznych) i powietrznych w życiu każdego z nas i w warunkach przemysłowych. Pokazuje udział współczesnych technologii informatycznych w rozwoju tych z pozoru klasycznych maszyn i urządzeń, od których dzisiaj zależy rozwój cywilizacyjny, np. w obszarze energetyki, środków transportu, a także bioinżynierii
 • 10:00-11:00 – Leki z domowej apteki: miód i produkty pszczele (mgr inż. Ewelina Dymarska, dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga, prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz). Produkty pszczele, jak i dyscyplina, która została stworzona na ich gruncie, cieszą się ogromnym zainteresowaniem świata nauki. Obecnie apiterapia zajmuje znaczącą pozycję wśród współczesnych metod leczenia. Do najcenniejszych produktów przeznaczonych do leczenia schorzeń wewnętrznych i zewnętrznych należy miód i propolis
 • 11:00-12:00 – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i dzieci z wykorzystaniem AED (mgr Aleksander Mickiewicz, mgr Aleksandra Wysowska). Przedstawienie przyczyn i objawów nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych i dzieci. Omówienie postępowania w przypadku osoby nieprzytomnej. Prezentacja czynności na fantomie z użyciem AED. Czynny udział słuchaczy w ćwiczeniach na fantomie
 • 12:00-13:00 – Dolny Śląsk – Atlantyda XX wieku (mgr Dariusz Wędzina). W trakcie spotkania omówiony zostanie zaginiony świat wielowiekowego dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Omówione zostaną przyczyny i skutki tych zmian. Wykład oparty będzie na bogatym materiale ikonograficznym.

26 września (budynek E – sala E 3):

 • 9:00-10:00 – Alkohol i jego ścieżki do rozumu (dr Joanna Żółtańska, dr Waldemar Michalczak). Wykład dotyczący historii alkoholu i jego wpływu na organizm ludzki w kontekście zagrożeń zdrowotnych i uzależnień
 • 10:00-11:00 – Wyruszając na szlak turystyczny zadbajmy o swoje zdrowie (dr Waldemar Michalczak, dr Joanna Żółtańska). Treści wykładu dotyczą zasad zachowania bezpieczeństwa podczas uprawiania turystyki, zwłaszcza turystyki aktywnej
 • 11:00-12:00 – Jakim językiem mówi do nas architektura (mgr Dariusz Wędzina). Wykład dotyczyć będzie uniwersalnego języka architektury, którego poznanie pozwala na czytanie jej, jak otwartej księgi, niezależnie od miejsca, w którym obiekt architektoniczny się znajduje. Pokazana zostanie ciągłość pewnych form i ich uniwersalizm w różnych okresach stylowych. Podjęta zostanie próba ukazania semantycznych kodów, którymi posługiwali się architekci i zleceniodawcy
 • 12:00-13:00 – Wywieranie wpływy na ludzi w perspektywie socjologii – dr Jarosław Zagrobelny. Wykład przeznaczony dla dorosłych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczy wywierania wpływu na ludzi w obrębie socjologii.

26 września – pokazy laboratoryjne (budynek C – sala 25, laboratorium):

 • 10:00-10:45 – „Magia eksperymentu – pokazy fizyczne” – mgr Jan Łużny
 • 11:00-11:45 – „Magia eksperymentu – pokazy fizyczne” – mgr Jan Łużny
 • 12:00-12:45 – „Magia eksperymentu – pokazy fizyczne” – mgr Jan Łużny.

UM Legnica/ii