Miasto wykorzystało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Miasto wykorzystało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
fot. Joanna Karnat/Wikimedia Commons W marcu Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując skargę samorządowców ze Szczecina, Ustronia i Poznania, orzekł, że niektóre przepisy ustawy z 2011 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są niezgodne z konstytucją.
istotne.pl trybunał konstytucyjny

Z tego powodu prezydent Legnicy złożył 89 wniosków do Prokuratury Rejonowej o wznowienie postępowań skutkujących ewentualnym uchyleniem decyzji, na mocy których przedsiębiorcy zostali uwłaszczeni na majątku gminy lub skarbu państwa, którego reprezentantem w mieście na prawach powiatu jest również prezydent. 57 wniosków dotyczy uwłaszczenia użytkowników wieczystych na nieruchomościach gminnych, zaś 32 – na nieruchomościach skarbu państwa.

Ustawodawca w zakwestionowanej przez Trybunał ustawie narzucił gminom zasady rozporządzania nieruchomościami stanowiącymi ich własność. Tym samym uniemożliwił im realizację racjonalnej gospodarki finansowej. Gminy obowiązywał nakaz dokonywania takich uwłaszczeń.

Trybunał przyznał też, że kwestionowane przepisy wykreowały przywileje majątkowe dla określonych grup podmiotów, zwłaszcza firm komercyjnych.

– Wnioski złożyliśmy, dążąc do odzyskania prawa własności nad majątkiem sprzedanym nakazowo komercyjnym użytkownikom wieczystym – podkreśla zastępczyni prezydenta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz. – Oczywiście jesteśmy też świadomi, że konieczne będzie zwrócenie przedsiębiorcom kosztów, jakie ponieśli na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Liczymy też na zwiększenie się wpływów do budżetu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.

UM Legnica/ii