Budżet 2014 – dobrze zaplanowany, dobrze wykonany

Budżet 2014 – dobrze zaplanowany, dobrze wykonany
fot. Krzysztof Gwizdała Radni Rady Miejskiej już otrzymali sprawozdanie prezydenta Legnicy z wykonania budżetu miasta za rok 2014. Dokument oficjalnie prezentowany będzie podczas majowej absolutoryjnej sesji.
istotne.pl budżet, samorząd, um legnica

Zaplanowane na 2014 rok dochody budżetu miasta w wysokości 425 180 838,35 zł wykonane zostały w stu procentach. Zrealizowane w 96,96 proc. wydatki budżetowe sięgnęły kwoty 435 259 064,24 zł.

Zaplanowany na miniony rok deficyt budżetowy, czyli nadwyżka wydatków nad dochodami, określony był w wysokości 23 760 000 zł. W ciągu roku został on ponaddwukrotnie zmniejszony – do poziomu 10 078 225,89 zł. To bardzo dobry wynik.

Prowadzona przez organ wykonawczy gminy racjonalna polityka finansowa, oszczędne gospodarowanie budżetem, a także pozyskiwanie środków zewnętrznych i osiąganie wyższych dochodów własnych z tytułu opłat i podatków lokalnych miały korzystny wpływ również na inne parametry budżetowe. Wyższe od zaplanowanych były łączne wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych. O niemal 20 proc. wyższe od prognozowanych okazały się udziały w dochodach podatkowych realizowane przez Urzędy Skarbowe.

2014 był w Legnicy dobrym rokiem dla inwestycji. Miasto przeznaczyło na nie 54 440 969,98 zł. Ponad 2 miliony przeznaczono na realizację wybranych przez mieszkańców piętnastu zadań LBO. Znaczne środki (2 810 780 zł) trafiły do 56 organizacji pozarządowych, realizujących różne zlecone przez gminę zadania publiczne.

UM Legnica/ii