Pomnik Zesłańcom Sybiru na ukończeniu

Pomnik Zesłańcom Sybiru na ukończeniu
fot. UM Legnica Już wszystkie elementy Pomnika Zesłańcom Sybiru przywiezione zostały na plac Sybiraków w Legnicy. 29 czerwca były montowane. Monument przybrał zaprojektowaną formę. Pozostały jeszcze prace wykończeniowe.
istotne.pl pomnik, um legnica, tadeusz krzakowski

Jako ostatnie przywiezione zostały monumentalne bryły kamienne. Posadowiono je pionowo na fundamentach i zakotwiono. Wcześniej na plac trafiły symboliczne granitowe tory i podkłady, na których wyryto nazwy miejscowości – największych skupisk zesłańczych.

Monument, zaprojektowany przez legnickiego artystę Grzegorza Niemyjskiego, powstał w firmie Piramida w Kostrzy koło Strzegomia. Składa się z trzech pionowych bloków. Najwyższy jego element ma ponad 4 metry wysokości i waży około 8 ton. Wieńczy go wykonana z brązu draperia, która nawiązuje do powiewającej na wietrze flagi z orłem. Blok opatrzony jest znakiem Związku Sybiraków i inskrypcją: „Pamięci Polskich Zesłańców Sybiru w latach 1940–1956 w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości – Legniczanie”.

PomnikPomnikfot. UM Legnica

Kolejnym etapem prac przy pomniku będzie jego podświetlenie. Następnie posadzona zostanie szata zieleni.

Przypomnijmy, że o budowę pomnika zabiegało legnickie koło Związku Sybiraków. Projekt monumentu zaakceptowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wielkiego wsparcia inicjatorom przedsięwzięcia udzielił prezydent Tadeusz Krzakowski. Koszt tego zadania, pn. „Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom Sybiru”, to ponad 2 mln zł. Fundacja Polska Miedź przyznała darowiznę w kwocie 250 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy pomnika.

Legnica zyskuje nowe, reprezentacyjne miejsce pamięci narodowej. Jest to jednocześnie kolejny element systematycznej rewitalizacji tej części miasta.

UM Legnica