Nowe drogi na Piekarach B

Nowe drogi na Piekarach B
fot. UM Legnica Na legnickim osiedlu Piekary B ruszyły kolejne inwestycje drogowe. Budowana jest ulica Szarych Szeregów wraz z łącznikiem do ul. Pileckiego i oświetleniem nadziemnym nad częścią tej ulicy.
istotne.pl inwestycja, um legnica, piekary

Prace rozpoczęły się w styczniu. Ulica Szarych Szeregów będzie wyłożona kostką betonową, podobnie jak łącznik między Pileckiego i Powstańców Warszawy. Zbudowane zostaną chodniki i oświetlenie oraz instalacje sanitarne. Koszt tej inwestycji to około 650 tys. zł. Zakończenie prac planowane jest latem tego roku. To kolejna inwestycja służąca mieszkańcom oraz umożliwiająca rozwój budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury w tej nowej części miasta.

Przypomnijmy, że od szeregu lat gmina konsekwentnie realizuje zadanie pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe – sieci i drogi na osiedlu Piekary B. Budowana jest sieć ulic wraz z pełną infrastrukturą (jezdnie, chodniki, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, dojazdy). Zdecydowanie podnosi to wartość i atrakcyjność inwestycyjną tych terenów, umożliwia rozwój budownictwa mieszkaniowego i towarzyszących mu usług handlowych czy zdrowotnych, powstawanie rekreacyjnych enklaw zieleni, parkingów i ścieżek rowerowych. Odpowiada też na społeczne potrzeby mieszkańców.

Nowe drogiNowe drogifot. UM Legnica
Nowe drogiNowe drogifot. UM Legnica
Nowe drogiNowe drogifot. UM Legnica
Nowe drogiNowe drogifot. UM Legnica

Miasto zainwestowało w osiedlowe drogi na Piekarach B kilkanaście milionów złotych. Z tej kwoty ponad 3,7 mln stanowił wkład gminy w przedsięwzięcia realizowane wspólnie z firmami deweloperskimi (Modernbud i Sedyko) i finansowane po połowie w ramach tzw. inicjatyw lokalnych. Dotąd zbudowano ulice: Jankowskiego, Powstańców Warszawy, Kedywu, Okulickiego, Pileckiego, Hubalczyków i Batalionu Zośka. W najbliższych latach miasto planuje wykonanie kolejnych dróg na tym osiedlu.

UM Legnica/ii