Legnica w rozbudowie

Legnica w rozbudowie
fot. Wikimedia Commons Legnica pod względem obszaru objętego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego znajduje się w krajowej czołówce. W sumie planami objętych jest obecnie 2205,45 ha, co stanowi ponad 39% powierzchni miasta.
istotne.pl inwestycja

W roku 2014 w mieście powstały kolejne miejscowe plany obejmujące ponad 161 hektarów. Opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego zajmują się urzędnicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta. Ale to niejedyne ich zadania. W roku 2014 w tym wydziale rozpatrzono 4989 spraw, czyli na jednego pracownika przypadło ich statystycznie 293. W tej liczbie było m.in. 777 wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę oraz 83 wnioski o ustalenie warunków zabudowy i 28 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wśród najważniejszych inwestycji budowlanych, na które wydano pozwolenie, są m.in.: budynek wielofunkcyjny przy ul. Wrocławskiej, budynek wielorodzinny z usługami przy ul. Łukasińskiego, domy jednorodzinne na kilku osiedlach mieszkaniowych, hala produkcyjna przy ul. Poznańskiej, rozbudowa obiektów produkcyjnych na terenie LSSE, myjnia samochodowa przy Ziemowita, elektrownia fotowoltaiczna przy ul. Dobrzejowskiej, sieci ciepłownicze, wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne i gazowe, a także wiele gminnych inwestycji infrastrukturalnych i drogowych.

UM Legnica/ii