Spotkanie reprezentantów środowisk senioralnych

Spotkanie reprezentantów środowisk senioralnych
fot. UM Legnica Miejska Rada Seniorów oraz Legnicka Rada Seniorów wspólnie zrealizują projekty dotyczące nie tylko środowiska 50+, ale także znacznie szersze. Obie rady coraz ściślej ze sobą współpracują.
istotne.pl senior, um legnica

W miniony piątek, 5 września, w Ratuszu odbyło się spotkanie powołanej w tym roku na mocy uchwały RM Miejskiej Rady Seniorów oraz z Legnicką Radą Seniorów (organu doradczego i opiniującego przy prezydencie miasta). W spotkaniu uczestniczyli prezydent Tadeusz Krzakowski wraz ze swoimi zastępczyniami: Dorotą Purgal i Jadwigą Zienkiewicz.

– Cieszę się, że obie rady ze sobą współpracują, budując społeczeństwo obywatelskie – powiedział prezydent. – Jesteście jedną z ważnych struktur działających w obrębie gminy. Bardzo liczę na wszechstronną współpracę z państwem i wspólne inicjatywy.

Jadwiga Zienkiewicz omówiła stan realizacji pierwszej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, a także trwającej jednocześnie jego drugiej edycji. Rozmawiano także o potrzebach seniorów związanych z opieką zdrowotną, z pomocą społeczną i bezpośrednim udziałem w życiu miasta.

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Danuta Przechera podkreśliła, że rada włączy się organizację wielu imprez miejskich, m.in. Święta Niepodległości. Zapowiedziała współpracę z Młodzieżową Radą Miejską. Przyjęto też plan pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2014-2015. Zakłada on m.in. w sferze społecznej: przeciwdziałanie samotności oraz wykluczeniu cywilizacyjnemu osób starszych. Ważna jest budowa pozytywnego społecznego wizerunku i autorytetu starszego pokolenia oraz umacnianie więzi i solidarności międzypokoleniowej. Program zapowiada ścisłą współpracę z samorządem legnickim, a także promowanie działalności artystycznej środowiska senioralnego.

UM Legnica/ii