Goście z Saksonii u prezydenta

Goście z Saksonii u prezydenta
fot. UM Legnica Prezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się w Ratuszu z kilkunastoosobową grupą pracowników administracji publicznej Wolnego Państwa Saksonii. Niemieccy goście przebywali na Dolnym Śląsku w ramach studyjnego projektu „Kompetentnie zarządzać od początku”.
istotne.pl um legnica, tadeusz krzakowski

Są oni urzędnikami saksońskiego rządu. Przedmiot ich szczególnego zainteresowania stanowią struktury, kompetencje, funkcjonowanie i wzajemne relacje polskiej administracji samorządowej i państwowej.

Goście zadawali wiele pytań dotyczących życia naszego miasta, jego charakteru i działalności lokalnej administracji. Prezydent Tadeusz Krzakowski zapoznał ich z Legnicą jako pierwszym na Dolnym Śląsku, po Wrocławiu, ośrodku administracyjnym, gospodarczym, edukacyjnym, akademickim i kulturalnym. Omówił strukturę przemysłu i gospodarki miasta, zwracając uwagę na znaczenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której zainwestowały światowe koncerny, w tym również niemieckie.

Prezydent przedstawił też m.in. stosowane w Legnicy instrumenty wspierania przedsiębiorczości, funkcjonowanie edukacji, w tym szkolnictwa zawodowego, a także legnickie inicjatywy kulturalne o charakterze międzynarodowym.

Rozmawiano również o możliwościach współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Legnicą i miastami landu Saksonii.

UM Legnica/ii