Można za darmo pozbyć się azbestu

Można za darmo pozbyć się azbestu
fot. John Hayman/Wikimedia Commons Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał Legnicy dofinansowanie w wysokości ok. 20 tys. zł na realizację programu usuwania azbestu. Za te środki planuje się usunąć ok. 30 ton niebezpiecznego materiału.
istotne.pl ekologia, azbest, um legnica

Niszczenie azbestu przy współudziale WFOŚiGW we Wrocławiu Legnica prowadziła już w latach 2011 i 2012 r. Usunięto go wówczas ponad 13 ton z nieruchomości gminnych i należących do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.

Program został opracowany w 2009 r. i przyjęty przez Radę Miejską w roku 2010. Sporządzona wówczas inwentaryzacja wykazała obecność w mieście 382,5 t azbestu. – Pod tym względem jesteśmy na tle innych dużych miast w bardzo dobrej sytuacji – podkreślają magistraccy urzędnicy.

Inwentaryzacja wykazała też, że właścicielami 90 proc. obiektów, w których występują materiały azbestowe, są osoby fizyczne. Również one będą mogły być beneficjentami gminnego dofinansowania.

Dotyczyć ono będzie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu. Na realizację tych prac można uzyskać z Funduszu do 680 zł za tonę, zaś pozostałą kwotę – z budżetu miasta Legnicy. Wykonawcę prac gmina wyłoni w konkursie ofert. Dopłaty nie mogą być wykorzystane na nowe pokrycia dachowe czy nowe elewacje.

Dofinansowaniem objęte zostaną różne podmioty, a szczególnie osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Konieczne będzie złożenie wniosku o zakwalifikowanie do udziału w programie.

Osoby fizyczne zainteresowane pozbyciem się azbestu ze swoich nieruchomości proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, pok. 301, III piętro, tel. 76 72 12 240 lub 76 72 12 243.

UM Legnica/ii