Na Moniuszki postępują prace budowlane

Na Moniuszki postępują prace budowlane
fot. UM Legnica Dobiegają końca prace przy przebudowie wschodniej jezdni ul. Moniuszki od strony LSM. Układana jest zewnętrzna ścieralna warstwa asfaltu. Po zakończeniu tych robót jezdnia zostanie otwarta dla ruchu pojazdów, a prace przeniosą się na sąsiednią jezdnię.
istotne.pl remont, inwestycja, um legnica

Przebudowa ul. Moniuszki rozpoczęła się w sierpniu br. Wówczas wyłączona została jezdnia na odcinku od skrzyżowania z ul. Zesłańców Sybiru do wjazdu do centrum handlowego. Na tym etapie prowadzono głównie wymianę krawężników i opasek. Kolejne prace wymagały zamknięcia całej jezdni od strony Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po sfrezowaniu starego asfaltu wymieniana była podbudowa jezdni. Etap końcowy to nowa nawierzchnia.

Modernizacja ul. Moniuszki dotyczy jej odcinka od skrzyżowania z aleją Piłsudskiego i ulicą II Armii Wojska Polskiego do skrzyżowania z Wrocławską. Prace obejmują m.in. przebudowę nawierzchni jezdni (będzie wykonana z betonu asfaltowego), wymianę krawężników, przebudowę chodników (będą z betonowej kostki brukowej) z zachowaniem ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej (z betonu), przebudowę wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, regulację urządzeń infrastruktury technicznej w jezdniach i chodnikach, remont studni kanalizacyjnych, budowę odcinka kanalizacji kablowej dla sieci teleinformatycznej Legman oraz dla zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym, a także urządzenie terenów zielonych.

Inwestycja kosztować będzie ok. 2,2 mln zł.

UM Legnica/ii