Bądźmy wrażliwi na bezdomnych

Bądźmy wrażliwi na bezdomnych
fot. UM Legnica W ramach „Akcji Zima” 2015/2016 Straż Miejska objęła nadzorem miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne oraz te pozostające w trudnych warunkach mieszkaniowych.
istotne.pl akcja, bezdomność

Dotychczas patrole Straży Miejskiej skontrolowały 58 miejsc, gdzie przebywały lub mogły przebywać osoby narażone na utratę zdrowia lub życia w związku z silnym mrozem. Osoby te były odwożone do placówek, w których mają zapewnioną opiekę. Wzywano również pogotowie ratunkowe, które udzielało im pomocy.

Informacje o ludziach bezdomnych i będących w trudnej sytuacji, przekazane odpowiednim służbom, pozwolą na dotarcie do nich i udzielenie im schronienia. Oto telefony alarmowe:

  • Straż Miejska – 986
  • Policja – 997
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy – 76 722 18 00.

UM Legnica/ii