Światowe technologie dla legnickiego szkolnictwa zawodowego

Światowe technologie dla legnickiego szkolnictwa zawodowego
fot. UM Legnica W Urzędzie Miasta podpisano 15 września 2015 r. list intencyjny w sprawie otwarcia Centrum Demonstracyjno-Szkoleniowego firmy Abplanalp na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Legnicy.
istotne.pl edukacja, inwestycja, um legnica

Sygnatariuszami tego porozumienia o współpracy są: prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Zbigniew Kałuża oraz członek zarządu Abplanalp Consulting Paweł Matejak.

Przypomnijmy, że jest to już kolejne porozumienie zawierane przez miasto z podmiotami przemysłowymi, służące wdrażaniu nowych technologii w procesie kształcenia zawodowego. Uczniowie CKP korzystają już z maszyn sterowanych numerycznie przekazanych przez firmę Winkelmann.

Działalność legnickiego Centrum Demonstracyjno-Szkoleniowego będzie oparta na wykorzystaniu obrabiarek sterowanych numerycznie amerykańskiej firmy Haas oraz obrabiarek elektroerozyjnych Mitsubishi Electric, oferowanych przez firmę Abplanalp.

– Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek, którzy dzięki temu poprawią swoje perspektywy na wymagającym nowoczesnego przygotowania rynku pracy – mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. – Funkcjonowanie tak nowoczesnej placówki w strukturze Centrum Kształcenia Praktycznego wzbogaci miejską ofertę edukacyjną, kierowaną do młodzieży z Legnicy i regionu, podejmującej naukę zawodu. Ułatwi to również przedsiębiorcom w regionie znalezienie wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Prezydent dodał, że nasze miasto w pełni zachowało swoje szkolnictwo zawodowe i techniczne. Rozwija je i unowocześnia, stając się coraz bardziej atrakcyjnym także dla inwestorów i przedsiębiorców. W tym roku szkolnym po raz pierwszy ponad połowa absolwentów gimnazjów postanowiła kształcić się w szkołach technicznych i zawodowych. To bardzo korzystny trend.

MaszynaMaszynafot. UM Legnica
MaszynaMaszynafot. UM Legnica

Koncepcja Centrum powstała dzięki owocnej współpracy Urzędu Miasta Legnicy, Centrum Kształcenia Praktycznego i firmy Abplanalp i będzie realizowana wspólnie przez CKP i Abplanalp Consulting – wyłącznego dystrybutora obrabiarek Haas oraz elektrodrążarek Mitsubishi Electric.

Powstające Centrum Demonstracyjno-Szkoleniowe Abplanalp przyczyni się do poniesienia poziomu nauczania dzięki zwiększeniu liczby aktualnie posiadanych przez CKP w Legnicy obrabiarek Haas. Dostarczenie dodatkowych nowych maszyn pozwoli na zwiększenie możliwości nauczania w zawodach związanych z obróbką skrawaniem.

Ponadto w Centrum umieszczone zostaną dwie obrabiarki elektroerozyjne Mitsubishi Electric. Dzięki temu CKP w Legnicy będzie pierwszą placówką w Polsce, która będzie mogła prezentować uczniom tę nowoczesną technologię, a w przyszłości umożliwi im edukację w dziedzinie obróbki elektroerozyjnej.

Do tej pory firma Abplanalp otworzyła na terenie Polski 5 podobnych Centrów Demonstracyjno-Szkoleniowych Haas, w których uczniowie mają możliwość kształcenia się jedynie na obrabiarkach tego amerykańskiego producenta. Uczniowie legnickiego CKP, jako jedyni w kraju, będą mogli zdobyć doświadczenie w obsłudze obrabiarek elektroerozyjnych jednego z najlepszych światowych producentów.

Paweł Matejak, reprezentujący firmę Abplanalp, podkreślił, że najlepsi uczniowie po przejściu procedur egzaminacyjnych i otrzymaniu certyfikatów trafić mogą do ich firmowej bazy potencjalnych pracowników godnych polecenia.

Otwarcie nowego Centrum zaplanowane jest jeszcze w tym roku. Łączny wkład finansowy w tę innowacyjną inwestycję po stronie Urzędu Miasta Legnicy wyniesie 100 000 zł. Środki zainwestowane przez Abplanalp to kwota blisko 1 440 000 zł, z czego wartość samych maszyn (2 obrabiarki Haas i 2 elektrodrążarki) opiewa na ok. 1 300 000 zł.

UM Legnica