Projekt „S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji” zainaugurowany

Projekt „S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji” zainaugurowany
fot. LSSE Nowe miejsca pracy, inwestycje i rozwój miejscowości położonych w pasie drogi S5 – to cele, które stawiają sobie partnerzy projektu, czyli Ministerstwo Gospodarki, specjalne strefy ekonomiczne i lokalne samorządy położone w pobliżu trasy.
istotne.pl lsse

Nadrzędnym celem inicjatywy jest stworzenie mocnego obszaru aktywności inwestycyjnej wzdłuż budowanej drogi S5. 17 września br. w Żmigrodzie podpisano porozumienie o wspólnej realizacji projektu gospodarczego „S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji”.

Droga ekspresowa S5 stanowić będzie komunikacyjny kręgosłup łączący Dolny Śląsk z Wielkopolską, a dalej z krajowym układem drogowym Polski północnej. Województwo dolnośląskie zyska dzięki temu szansę na rozwój terenów na północ od Wrocławia m.in. w okolicy Trzebnicy i Żmigrodu. Budowa trasy będzie silnym impulsem do lokowania inwestycji w pobliżu tak dobrze skomunikowanych terenów.

– Stawiamy nie tylko na duże koncerny zagraniczne. Chcemy stworzyć najlepsze warunki do prowadzenia biznesu także rodzimym, małym i średnim przedsiębiorstwom. To dla nich wzdłuż dróg ekspresowych powstają podstrefy stref ekonomicznych, budują się hale magazynowo-przemysłowe i to ich już dziś zapraszamy na tereny inwestycyjne wzdłuż drogi S5. Będzie ona prawdziwym „Kierunkiem Dobrych Inwestycji” – mówiła w trakcie dzisiejszej konferencji Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Doświadczenie pokazuje, że komunikacja oparta na nowoczesnej infrastrukturze drogowej to podstawa sukcesu każdej inwestycji. Przedsiębiorstwa, decydując o wyborze lokalizacji swojego biznesu, szukają przede wszystkim terenów, których sieć drogowa gwarantuje szybki transport towarów i ludzi. S5 stanie się więc silnym argumentem na rzecz Dolnego Śląska w walce o przyciągnięcie kapitału.

O pełnym wsparciu dla idei projektu przekonywała Monika Gąsiorowska, dyrektorka Biura Rozwoju Regionalnego Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych: – Nie ma dnia, abyśmy nie zapraszali inwestorów do obejrzenia terenów wzdłuż dróg ekspresowych. Pytania o dostępność komunikacyjną to jedne z pierwszych, jakie zadają potencjalni inwestorzy. Dzięki projektom takim jak „S5-Kierunek Dobrych Inwestycji” możemy im zagwarantować najlepsze warunki do prowadzenia biznesu.

Partnerzy porozumienia łączą siły

Kluczowym elementem powodzenia projektu „S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji” będzie zaangażowanie specjalnych stref ekonomicznych. Inicjatywę wspierają strefy: legnicka, wałbrzyska, kamiennogórska, kostrzyńsko-słubicka i pomorska. Do ich zadań należeć będzie przygotowanie atrakcyjnych działek inwestycyjnych wzdłuż trasy wyposażonych m.in. w gotowe hale pod wynajem dla małych i średnich firm. To właśnie strefy we współpracy z samorządami lokalnymi zadbają również o infrastrukturę towarzyszącą (drogi, uzbrojenie, sieci).

– Na Dolnym Śląsku mamy wyjątkowy klimat do prowadzenia biznesu. Przyjazne, otwarte na inwestorów samorządy, aż trzy strefy ekonomiczne, wyspecjalizowane kadry, klastry wspierające poczynania przedsiębiorców i stale rozbudowujący się system połączeń komunikacyjnych. Dziś zapraszamy do skorzystania z oferty inwestycyjnej wzdłuż drogi S5. Tu naprawdę warto ulokować swój biznes! – przekonywał w trakcie dzisiejszego spotkania Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach projektu „S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji” Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przeprowadzi kampanię promocyjną skierowaną do zagranicznych inwestorów, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność oferty partnerów porozumienia. Przy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych, dysponującą terenami rolnymi wzdłuż S5, powstanie również wykaz najbardziej atrakcyjnych obszarów dla potencjalnych inwestorów. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wraz z lokalnymi samorządami przystąpiła już do analizy potencjału inwestycyjnego gruntów przy węzłach drogowych nowo budowanej trasy m.in.: w Żmigrodzie, Trzebnicy oraz Wrocławiu.

Grunty wzdłuż drogi posiadają też strefy: kamiennogórska, wałbrzyska, kostrzyńsko-słubicka i pomorska.

– Do dyspozycji przedsiębiorców mamy łącznie 465 ha terenów inwestycyjnych w pasie drogi S5. Zapraszamy do inwestowania m.in. we Wrześni, Śremie, Książu Wielkopolskim, Lesznie, Rawiczu czy Wołowie. W czternastu lokalizacjach objętych obszarem WSSE „Invest-Park”, wzdłuż trasy ekspresowej S5, przekazaliśmy już inwestorom 655 ha – mówiła Barbara Kaśnikowska, prezeska Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

Projekt „S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji” jest kolejnym porozumieniem na rzecz budowania silnych obszarów aktywności inwestycyjnej realizowanym na Dolnym Śląsku. W lutym br. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zainicjowała projekt „S3 – Droga Wielkich Możliwości”. Trasa S3 w województwie dolnośląskim jest na etapie budowy i projektowania, ale strefy ekonomiczne Polski Zachodniej już teraz przygotowują się do momentu, kiedy połączy ona północ z południem kraju, tworząc tym samym jeden z najlepszych obszarów do lokowania biznesu.

W tej chwili, w ramach projektu „S3 – Droga Wielkich Możliwości” LSSE, wspólnie z samorządem Głogowa, realizuje projekt Głogowskiego Parku Technologicznego, gdzie powstaną pierwsze hale pod wynajem dla przedsiębiorców. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przygotowuje się także do utworzenia w Jaworze i Męcince Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor (DSAG – S3 Jawor), obejmującej ponad 420 ha terenów inwestycyjnych. Obszar ten ma szansę stać się jednym z największych i najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w kraju. Władze Jawora i Męcinki podjęły już stosowne uchwały, w których wyraziły zgodę na włączenie gruntów w obręb LSSE. Do końca roku obszar DSAG – S3 Jawor ma zostać włączony do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako podstrefa LSSE.

Żmigród otwarty na inwestorów

Samorządem, który jako pierwszy przystąpił do projektu „S5 – Kierunek Dobrych Inwestycji”, jest Żmigród. Gmina wytypowała 212 ha gruntów, które wkrótce mogą stać się obszarem objętym Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Radni Żmigrodu jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie tych terenów w obręb LSSE. Ostateczną decyzję o powstaniu podstrefy Żmigród Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podejmie Ministerstwo Gospodarki. Jak zgodnie podkreślają władze LSSE i Żmigrodu, decyzja o włączeniu nowych terenów do strefy może być przełomowa dla rozwoju gminy.

– W Żmigrodzie dobrze się mieszka i inwestuje. To przyjazne miejsce do prowadzenia biznesu. Liczymy, że budowa trasy S5 zwiększy atrakcyjność inwestycyjną gminy, a obecność stref ekonomicznych i wsparcie tak wielu partnerów dzisiejszego porozumienia zaowocuje nowymi miejscami pracy. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby tak się stało – przekonuje Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu.

Na terenie gminy Żmigród działa już Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, która dysponuje 17 ha wolnej powierzchni inwestycyjnej.

– Nakłady inwestycyjne poniesione przez inwestorów w podstrefie Żmigród KSSE Małej Przedsiębiorczości wynoszą prawie 37 mln zł. Udało nam się stworzyć tutaj 118 miejsc pracy. Ponad 7 ha czeka też na inwestorów w podstrefie Prusice. Zapraszamy! – ofertę Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej prezentował Wojciech Smoliński, członek zarządu KSSE Małej Przedsiębiorczości.

Oprócz przedstawicieli stref ekonomicznych z terenu Dolnego Śląska, o swoich doświadczeniach w pozyskiwaniu inwestorów opowiadali Andrzej Kail – dyrektor marketingu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – oraz Józef Adam Bela – wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefy te także przystąpiły do porozumienia.

Kierunek Dobrych Inwestycji w budowie

Trasa S5 na terenie Dolnego Śląska połączy Korzeńsko z Wrocławiem i będzie liczyła ponad 48 km. W ramach budowy dolnośląskiego odcinka drogi wykonanych zostanie m.in. sześć węzłów zapewniających powiązanie nowego odcinka trasy z istniejącym układem drogowym. Będą to węzły:

  • „Żmigródek” zlokalizowany w miejscowości Żmigródek na przecięciu projektowanej drogi S-5 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław
  • węzeł „Żmigród zlokalizowany na terenie gminy Żmigród na przecięciu S-5 z drogą wojewódzką nr 339 Wołów – Żmigród
  • węzeł „Krościna” zlokalizowany na terenie gminy Prusice na przecięciu S-5 z istniejącą drogą powiatową nr 1350D Prusice – Krościna Wielka oraz z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław
  • węzeł „Prusice” zlokalizowany na przecięciu projektowanej S-5 z istniejącą drogą powiatową nr 1346D Prusice – Piekary
  • węzeł „Trzebnica” na przecięciu S-5 z drogą wojewódzką nr 340 Trzebnica – Oborniki Śląskie
  • węzeł „Kryniczno” zlokalizowany na terenie gminy Wisznia Mała na przecięciu S-5 z istniejącą drogą krajową nr 5 Poznań – Wrocław.

Cały dolnośląski odcinek nowej drogi ekspresowej w kierunku Poznania ma być gotowy do końca 2017 r.

LSSE/ii