Pozbyliśmy się prawie 26 ton azbestu

Pozbyliśmy się prawie 26 ton azbestu
fot. John Hayman/Wikimedia Commons W tym roku usunięto ok. 26 t azbestu z nieruchomości w Legnicy. Koszt przedsięwzięcia to około 21 tys. zł, z czego 15 tys. jest dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pozostała kwota pochodzi z budżetu miasta.
istotne.pl azbest

Prace prowadzone były w ramach „Programu usuwania azbestu na terenie gminy Legnica”. Objęły nieruchomości 19 osób fizycznych w rejonie Piekar i Przybkowa, które przystąpiły do tego programu. Jedna nieruchomość, z której został usunięty azbest, należy do gminy. Roboty objęły demontaż (głównie płyt z dachów i elewacji) lub odbiór wyrobów zawierających azbest, ich transport i unieszkodliwienie. Zgodnie z umową prace rozpoczęły się w marcu i zakończyły jesienią.

– Niszczenie azbestu przy współudziale WFOŚiGW we Wrocławiu prowadziliśmy już w latach 2011 i 2012. Usunięto go wówczas ponad 13 ton z nieruchomości gminnych i należących do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej – mówią magistraccy urzędnicy.

Program został opracowany w 2009 r. i przyjęty przez Radę Miejską w roku 2010. Sporządzona wówczas inwentaryzacja wykazała obecność w mieście 382,5 tony azbestu. Obecnie jest go 350 ton. Pod tym względem jesteśmy na tle innych dużych miast w dużo korzystniejszej sytuacji.

Inwentaryzacja wykazała też, że właścicielami 90 proc. obiektów, w których występują materiały azbestowe, są osoby fizyczne. Również one są beneficjentami gminnego dofinansowania. Dofinansowanie nie dotyczy odbudowy pokryć dachowych czy elewacji, ani też zabezpieczenia konstrukcji dachu do czasu nowego pokrycia.

UM Legnica/ii