Praca w straży miejskiej

Praca w straży miejskiej
fot. Straż Miejska Legnica Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko: strażnik (aplikant) – 4 etaty.
istotne.pl praca, sm legnica

Warunkiem koniecznym ubiegania się o pracę w Straży Miejskiej w Legnicy jest:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • ukończenie 21 lat
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego
  • cieszenie się nienaganną opinią
  • sprawność względem fizycznym i psychicznym
  • to, że nie było się skazanym prawomocnym wyrokiem za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informację i warunki dotyczące naboru można znaleźć

Oferty należy składać w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy do 23.09.2015 roku, do godz. 15.00.

SM Legnica/ii