Fundusze unijne dla przedsiębiorstw – spotkanie informacyjne

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw – spotkanie informacyjne
fot. Krzysztof Gwizdała Ile pieniędzy i na co mogą otrzymać przedsiębiorcy z budżetu Unii Europejskiej? Jak napisać dobry wniosek o dofinansowanie? Gdzie szukać informacji o konkretnych naborach?
istotne.pl konferencja, lsse

Na te i inne pytania odpowiedzą już jutro eksperci Ministerstwa Gospodarki, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg oraz prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020”. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 6 października br., o godz. 10:00 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy placu Wolności 4 w Legnicy.

Pół godziny przed rozpoczęciem spotkania, o godz. 9:30 planowana jest konferencja prasowa dotycząca możliwości, jakie stoją przed firmami, które chcą skorzystać z unijnego wsparcia.

W konferencji wezmą udział: Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, Rafał Jurkowlaniec, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz Tadeusz Maćkała, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Arleg.

W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Dolny Śląsk dysponuje ogromną kwotą ponad 9 miliardów złotych, przeznaczoną na Regionalny Program Operacyjny. RPO WD 2014-2020 jest jednym z szesnastu programów regionalnych, zarządzanych przez samorządy województw. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 618,9 mln euro) i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego (554,4 mln euro).

Kilka dni temu Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) ogłosiła pierwsze pięć konkursów, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków RPO na lata 2014-2020. Zatrudnianie badaczy, techników, prace budowlane, zakup aparatury naukowo-badawczej, czy zakup lub wynajem tzw. środków trwałych, czyli budynków i gruntów – to tylko niektóre inwestycje, jakie mogą zrealizować przedsiębiorcy dzięki unijnemu wsparciu.

Szczegółowy plan wtorkowej konferencji znajduje się na stronie internetowej organizatorów: http://arleg.eu/konferencja-fundusze-unijne-dla-przedsiebiorstw-w-latach-2014-2020/.

LSSE/ii