Mogą zawyć syreny

Mogą zawyć syreny
fot. freeimages.com (Sarej) Jak informuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Legnicy, w dniach 13-15 października na terenie całego kraju przeprowadzone zostaną ćwiczenia z udziałem wojska i administracji publicznej pn. „Renegade-Sarex”.
istotne.pl

W związku z tym na terenie miasta Legnicy może zostać uruchomiony system akustycznego ostrzegania i alarmowania mieszkańców. Syreny mogą emitować modulowany dźwięk trwający trzy minuty, a oznaczający ogłoszenie alarmu powietrznego, oraz ciągły dźwięk trwający trzy minuty, który oznacza odwołanie alarmu.

UM Legnica