Powstaje legnicki program gospodarki niskoemisyjnej

Ziemia
fot. www.sxc.hu (barunpatro) W Urzędzie Miasta Legnicy rozpoczęto prace nad przygotowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej z elementami mobilności miejskiej. Przetarg związany z opracowaniem dokumentacji wygrało Centrum Doradztwa Energetycznego w Orzeszu.
istotne.pl 0 ekologia, plan, um legnica, miasto legnica

Reklama

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki działań miasta w takich dziedzinach, jak transport publiczny i prywatny, oświetlenie uliczne, budownictwo publiczne, zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Dzięki przygotowaniu i wdrożeniu PGN Legnica będzie mogła przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, czyli redukcji emisji gazów cieplarnianych, podniesienia efektywności energetycznej skutkującej zmniejszeniem zużycia energii finalnej oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Oprócz korzyści w skali makro plan gospodarki niskoemisyjnej ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta poprzez poprawę jakości powietrza oraz działania przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii finalnej.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby miasta w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, wykonawca zadania przeprowadzi wśród mieszkańców i zarządców wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców badania ankietowe. Wypełnione ankiety stanowić będą niezwykle ważną informację dla gminy o ilości emitowanego dwutlenku węgla oraz zużyciu energii.

Wykonawca projektu przeprowadzi także cykl spotkań z mieszkańcami, które przybliżą im tematykę gospodarki niskoemisyjnej. Pierwsze odbędzie się 7 października o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Głogowska 50), kolejne – 19 października w Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Kamienna).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami, pl. Słowiański 8, tel. 76 72 12 347, oraz u wykonawcy projektu pod nr. telefonu 32 326 78 16.

UM Legnica

Reklama