Uwaga! Sprawdzane będą urządzenia i instalacje gazowe

Uwaga! Sprawdzane będą urządzenia i instalacje gazowe
fot. freeimages.com (Ross Brown) Polska Spółka Gazownictwa Oddział we Wrocławiu poinformowała, że w dniach 21-22 września 2015 roku między innymi na terenie Legnicy przeprowadzi akcję „przewonienia” gazu ziemnego.
istotne.pl gaz

Zabieg ten polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy. Akcję przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić pogotowie gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynku oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku. Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zgłosić zarządcy budynku lub zakładowi posiadającemu uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

UM Legnica