Zbliża się wrześniowa sesja Rady Miejskiej

Zbliża się wrześniowa sesja Rady Miejskiej
fot. UM Legnica Najbliższa sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 28 września o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy (pl. Słowiański 8).
istotne.pl samorząd, sesja rm

Porządek obrad przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
 2. Informację o pracy Rady w okresie między sesjami
 3. Raport z działalności prezydenta Miasta Legnicy
 4. Zarządzenie Nr 573/PM/215 prezydenta miasta Legnicy z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku
 5. Informację o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2014 r.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Statutu Legnicy
  • określenia stawki jednolitej dotacji przedmiotowej
  • pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników
  • wyboru ławników
  • zmiany uchwały w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej Rady Miejskiej Legnicy
  • zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy
  • w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015
 7. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi
 8. Komunikaty i sprawy rożne.

UM Legnica/ii