Kary za zalegający śnieg

Kary za zalegający śnieg
fot. UM Legnica W związku z opadami śniegu przypominamy zarządcom oraz właścicielom i administratorom posesji o konieczności uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników przylegających do ich nieruchomości.
istotne.pl pogoda

Obowiązek taki nakładają przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miejskiej Legnicy z 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Legnicy.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są odpowiedzialni, pod groźbą kar, za:

  • usuwanie zalegającego na dachach śniegu i lodu, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości oraz
  • usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

Zaniedbanie tych obowiązków jest wykroczeniem zagrożonym grzywną wysokości 100 zł lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą sprawdzać, czy osoby odpowiedzialne stosują się do przepisów.

UM Legnica/ii