Program PIT bez narzuconego KRS

Program PIT bez narzuconego KRS
fot. Pitax Od kiedy podatnicy mają możliwość rozliczania się za pomocą Internetu, coraz więcej z nich decyduje się na skorzystanie z któregoś z wielu darmowych programów.
istotne.pl pieniądze, program, rozliczenie

Umożliwiają one nie tylko szybkie i bezpieczne wypełnienie formularza podatkowego i wysłania go, ale również minimalizują ryzyko popełnienia błędów w trakcie wypełniania PIT. Czy jednak wszystkie programy dawały użytkownikom pełną swobodę?

1% podatku - Kto może przekazać 1% podatku na OPP?

Mogą zrobić to podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej stawki podatku (19%), podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz emeryci. Ci ostatni muszą jednak spełnić pewien warunek: muszę wypełnić swoje formularze samodzielnie, nie korzystając w tej kwestii z pomocy ZUS.

Co to są OPP?

OPP to skrót od Organizacji Pożytku Publicznego. Są to organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego lub jednostki działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do religii. Muszą one spełnić szereg warunków, by stać się Organizacją Pożytku Publicznego i otrzymać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Przede wszystkim, jak sugeruje ich nazwa, muszą pełnić ważną funkcję społeczną z pożytkiem dla tego społeczeństwa. Jest to między innymi działalność charytatywna, działanie na rzecz kultury i sztuki, pomoc społeczna, formy pomocy osobom wykluczonym, niepełnosprawnym, działalność na rzecz sportu i rekreacji, etc. Taka organizacja może być wsparta przez podatnika 1% jego podatków. Wystarczy jedynie, że ten wpisze organizację wraz z jej numerem KRS w odpowiedniej rubryce swojego PIT.

Program PIT a KRS

Na początku, gdy pojawiła się możliwość rozliczenia się za pomocą Internetu, wiele programów służących do wypełniania formularzy online i wysyłania ich za pośrednictwem globalnej sieci do odpowiednich urzędów skarbowych, nie pozostawiało podatnikowi możliwości wpisania wybranej przez niego Organizacji Pożytku Publicznego celem przekazania 1% jego podatku i narzucała wybrane przez siebie organizacje. Większość tego typu programów jest darmowa. Niektóre zastrzegały, że będą darmowe jedynie dla użytkownika, przekazującego 1% podatku na dowolne OPP. Większość użytkowników skarżyła się, że o fakcie konieczności wpłaty 1% podatków na wskazaną przez program fundację, dowiadywali się albo dopiero przy instalacji oprogramowania, albo po wypełnieniu formularza w całości. Postrzegali takie działanie jako próby wyłudzenia. Trudno nie dziwić się ich oburzeniu.

Program PIT bez narzuconej OPP?

Jest kilka programów, które nie narzucają swojemu użytkownikowi wybranej przez siebie organizacji OPP, wśród nich jedną z najlepszych opinii cieszy się program Pitax. Niektóre z nich zastrzegają, że są programem darmowym wymagającym przekazania 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego (np. e-pity, pit.dobry.pl, PITY 2015). Można również wypełnić e-deklarację na stronach Ministerstwa Finansów. Warto nie rezygnować z samodzielnego wyboru OPP, której przekażemy swój 1% podatku. Dla wielu organizacji pozarządowych to jedna z głównych form finansowania, dzięki którym działają w interesującym nas zakresie, wypełniając zadania statutowe.