Jest praca w Straży Miejskiej

Jest praca w Straży Miejskiej
fot. UM Legnica Komendant Straży Miejskiej w Legnicy ogłosił nabór na pięć wolnych stanowisk strażnika miejskiego (aplikanta). Dokumenty składać można do 1 czerwca 2016 r., do godziny 15.00.
istotne.pl sm legnica

Osoby ubiegające się o pracę na tym stanowisku muszą spełnić następujące wymagania:

  • obywatelstwo polskie
  • ukończone 21 lat
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • co najmniej średnie wykształcenie
  • nienaganna opinia
  • sprawność fizyczna i psychiczna
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej
  • nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Wśród wymagań dodatkowych, które zwiększą szansę na przyjęcie, znajdują się: znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej, znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, dobra znajomość topografii Legnicy.

Wszystkie szczegóły związane z naborem, w tym wymagane w procesie rekrutacji dokumenty, znaleźć można na stronie: http://sm.bip.legnica.eu/lsm/ogloszenia/ogloszenia-o-nabo/16317,Ogloszenie-o-naborze.html.

Oferty składać można do 1 czerwca 2016 roku, do godziny 15.00, w sekretariacie Straży Miejskiej w Legnicy, al. Rzeczypospolitej 3.

UM Legnica/ii