Dziesięciu autorów wystartuje w konkursie na zagospodarowanie i rewitalizację placu Słowiańskiego. Pula nagród to… 60 tys. zł!

Dziesięciu autorów wystartuje w konkursie na zagospodarowanie i rewitalizację placu Słowiańskiego. Pula nagród to… 60 tys. zł!
fot. UM Legnica 21 października br. minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w ogłoszonym przez prezydenta Legnicy konkursie na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania i rewitalizacji placu Słowiańskiego w Legnicy”.
istotne.pl konkurs, um legnica

Sąd konkursowy, po weryfikacji złożonych wniosków, dopuścił dziesięciu autorów do składania projektów, zapraszając ich do udziału w pierwszym etapie postępowania. Konkurs jest bowiem dwuetapowy.

Pierwszy etap ma charakter studialny. Autorzy mogą złożyć swe prace do 15 grudnia br. Jednocześnie każdy z nich do 10 listopada może składać pytania dotyczące przedmiotu konkursu oraz prezentacji pracy konkursowej. Sąd wybierze maksymalnie 6 prac, spełniających wymagania regulaminu. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie konkursu.

W drugim etapie – szczegółowym, zawierającym koncepcję funkcjonalno-przestrzenną z założeniami techniczno-ekonomicznymi – uczestnikom konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne, których pula wynosi 60 tys. zł. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 marca 2016 r. Laureaci zostaną też zaproszeni do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Sąd konkursowy dopuścił do udziału wnioski dziesięciorga inżynierów architektów z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Legnicy i Poznania. Szczegółowe informacje wraz z listą uczestników konkursu dostępne są na stronie: http://um.bip.legnica.eu/uml/tablica-ogloszen/ogloszenia-zwykle/14840,Ogloszenie-Prezydenta-Miasta-Legnicy-o-konkursie-na-Opracowanie-koncepcji-urbani.html.

UM Legnica/ii