Debaty o Lasku Złotoryjskim

Debaty o Lasku Złotoryjskim
fot. UM Legnica Lasek Złotoryjski jest bez wątpienia miejscem urokliwym i ważnym dla legniczan. Czy pozostawić go w takim stanie, w jakim jest, czy też coś zmienić? Przyszłości Lasku poświęcone były trzy debaty z mieszkańcami. Co z nich wynikło?
istotne.pl debata, lasek złotoryjski

Trzecie i ostatnie spotkanie odbyło się w poniedziałek w kawiarni „Ratuszowa”. Uczestnicy tej debaty byli zgodni w jednym – lasek ma być laskiem. To nie podlega dyskusji. Ale można zrobić sporo, aby to miejsce przyciągało jeszcze więcej legniczan. Zbudować np. w pobliżu parkingi, oznaczyć trasy rowerowe, ustawić ławki, promować poprzez organizację w tym miejscu imprez albo stworzyć ścieżkę przyrodniczą. Ale były też głosy, by zostawić to miejsce naturze, a jednocześnie często je sprzątać.

Debaty o Lasku ZłotoryjskimDebaty o Lasku Złotoryjskimfot. UM Legnica

Debaty zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Energii Odnawialnej były realizowane w ramach projektu „Lasek Złotoryjski miejscem obywatelskiego zaangażowania mieszkańców Legnicy”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest ważny, ponieważ szeroko propaguje potrzebę uporządkowania przestrzeni publicznej Lasku Złotoryjskiego i innych zielonych przestrzeni publicznych. Włączył w planowanie rozwiązań najbardziej zainteresowanych mieszkańców Legnicy. Wszystkie zebrane podczas spotkań wnioski, uwagi oraz wypowiedzi w ankietach zostaną przeanalizowane i przedstawione władzom miasta. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta z prezydent Jadwigą Zienkiewicz. Pani prezydent uznała, że podczas tych debat został zebrany świetny materiał na opracowanie planu zagospodarowania Lasku Złotoryjskiego.

UM Legnica/ii