Deklaracja PIT – co, gdy zauważyłeś błędy?

Deklaracja PIT – co, gdy zauważyłeś błędy?
fot. whitepress.pl Aby złożyć deklarację PIT, masz kilka miesięcy. Co w sytuacji, gdy odkryłeś, że źle wypełniłeś poszczególne rubryki formularza?
istotne.pl pieniądze

Nawet skrupulatne wypełnienie formularza np. PIT-37 nie zawsze gwarantuje, że po pewnym czasie nie odkryjesz w nim błędów. Aby wyeliminować pomyłki rachunkowe, dobrze skorzystać z programu do rozliczania PIT (zobacz tutaj). Co w sytuacji, gdy zauważyłeś błąd? Jaką drogę przewiduje ustawodawca, jeżeli chodzi o prostowanie omyłek pisarskich lub rachunkowych w deklaracjach PIT?

Korekta PIT-u – co musisz o niej wiedzieć?

Polski ustawodawca przewiduje możliwość poprawienia złożonej deklaracji PIT. Korektę PIT-u, bo tak fachowo nazywa się ten proces, możesz składać dowolną ilość razy. Takie rozwiązanie jest furtką dla podatników, którzy popełnili błąd, składając korektę PIT-u.

Jeżeli chodzi o kwestie formalne, to powinieneś mieć świadomość, że korektę możesz złożyć zarówno osobiście we właściwym urzędzie skarbowym, jak i przesłać ją elektronicznie.

Jak składa się korektę PIT-u?

Nie ma dodatkowego formularza, za pomocą którego należałoby złożyć korektę deklaracji PIT. Oznacza to, że każdy podatnik powinien ponownie wypełnić formularz, z którego korzystał. Jeżeli złożyłeś PIT-37, to musisz ponownie sięgnąć po właśnie taki formularz. Ponieważ formularze zmieniają się dość często, musisz pamiętać, że do korekty jest ci potrzebny taki, który obowiązywał w roku, za który chcesz złożyć korektę.

Gdzie znaleźć nieobowiązujące już wzory dokumentów PIT? To nie powinno sprawić ci większego problemu – wystarczy, że zwrócisz się do najbliższego urzędu skarbowego lub poszukasz w sieci.

Czasem błędy znajdują urzędnicy

Zdarza się, że podatnik dowiaduje się o popełnionych błędach od urzędników. To bardzo częsta sytuacja, bo każda deklaracja jest skrupulatnie sprawdzana przez pracowników fiskusa po jej złożeniu we właściwym urzędzie skarbowym. W zależności od rodzaju błędu, możesz otrzymać wezwanie. W takiej sytuacji będziesz musiał stawić się w urzędzie w określonym terminie i wyjaśnić pomyłkę.

Jeżeli błąd dotyczy liczb, np. wysokości dochodów, to czasem urzędnicy sami dokonują niezbędnych zmian i informują o tym podatnika. Dotyczy to jednak tylko takich sytuacji, gdy pomyłka nie przekracza kwoty 1 000 zł.

Ile masz czasu na złożenie korekty?

Złożenie korekty deklaracji PIT nie jest nieograniczone czasowo. Przeciwnie, ustawodawca wyznaczył tu termin 5 lat od momentu złożenia deklaracji. Właśnie w tym okresie powinieneś skorygować zauważone błędy. Pamiętaj również, że złożenie korekty nie będzie możliwe wówczas, gdy urząd rozpocznie kontrolę. Z tego względu nie warto odkładać tej czynności na później.