Strażnicy miejscy na rowerach

Strażnicy miejscy na rowerach
fot. SM Legnica Na początku kwietnia służbę w terenie rozpoczęły patrole rowerowe legnickiej Straży Miejskiej.
istotne.pl rower, sm legnica, miasto legnica

Funkcjonariusze, oprócz patrolowania obszarów rekreacyjnych, zieleni miejskiej oraz miejsc, gdzie gromadzi się młodzież i dzieci, będą przeprowadzać różnego rodzaju akcje i działania o charakterze kontrolno-prewencyjnym, reagując na wszelkie przypadki naruszania prawa, oraz rozmawiać z mieszkańcami o lokalnych problemach.

Obecnie trwa akcja Wiosenne Porządki. W jej ramach sprawdzono prawie 600 nieruchomości. Wszystkie ujawnione usterki zgłaszane są na bieżąco właścicielom. Funkcjonariusze prowadzą również działania prewencyjne związane ze zwalczaniem wykroczeń społecznie uciążliwych dla mieszkańców, a więc spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, niezachowaniem należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, zaśmiecaniem oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego.

Patrole rowerowe to także działania edukacyjno-profilaktyczne dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, to lekcje na świeżym powietrzu, odbywające się w parku czy też w miejscach letniego odpoczynku i mające na celu naukę zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, prawidłowych zachowań i opieki nad zwierzętami, a także ogólnych zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym.

Na stronie legnickiej Straży Miejskiej więcej o patrolach rowerowych.

SM Legnica/ii