Kierunkowskazy ułatwią dotarcie do miejsc głosowania w referendum

Kierunkowskazy ułatwią dotarcie do miejsc głosowania w referendum
fot. Krzysztof Gwizdała Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej podczas zarządzonego na 6 września referendum ogólnokrajowego w Legnicy będą ustawione tabliczki – kierunkowskazy.
istotne.pl referendum

Będą one ułatwiać mieszkańcom dotarcie do właściwych dla miejsca ich zamieszkania Obwodowych Komisji do spraw Referendum. Tabliczki opatrzone będą napisem: „Do Obwodowej Komisji Wyborczej nr …” lub „Obwodowa Komisja Wyborcza nr …”, a także „Do Obwodowej Komisji do spraw Referendum”.

Przy wejściach do obiektów, w których mieścić się będą lokale komisji obwodowych, zawisną tablice o treści: „Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr …”.

UM Legnica