W Legnicy spada bezrobocie – też to odczuwacie?

W Legnicy spada bezrobocie – też to odczuwacie?
fot. www Według danych Powiatowego Urzędu Pracy, w Legnicy w lipcu br. liczba pozostających bez pracy nadal zmniejszała się. W czerwcu stopa bezrobocia wynosiła 7,7 procent.
istotne.pl praca, bezrobocie

Od miesięcy obserwujemy systematyczne zmniejszanie się poziomu bezrobocia w naszym mieście. W styczniu w PUP było zarejestrowanych 4230 osób, w marcu ich liczba spadła do 4130, w kwietniu - do 3939, w maju - do 3833, a w czerwcu – do rekordowo niskiej ilości 3585 osób. Przypomnijmy, że przed rokiem bez pracy pozostawało o blisko tysiąc legniczan więcej.

Wśród poszukujących zatrudnienia większość nadal stanowią kobiety – 51,8 proc. (1845). W lipcu pracę podjęło 295 bezrobotnych, 45 rozpoczęło staże aktywizujące i szkolenia. Wśród zarejestrowanych prawo do zasiłku posiadało 606 osób.

Najwięcej wśród pozbawionych zatrudnienia ma wykształcenie gimnazjalne i podstawowe (28,1 proc.), najmniej zaś bezrobotnych posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące (9,7 proc.) oraz wyższe (12,6 proc.).

W lipcu stopa bezrobocia w Legnicy wynosiła – 7,7 proc., w powiecie legnickim – 16,7, w województwie - 9,4, a w kraju – 10,3 proc.