Są pieniądze na nowe miejsca pracy i aktywizację bezrobotnych.

Są pieniądze na nowe miejsca pracy i aktywizację bezrobotnych.
fot. Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ogłosił nabór wniosków na różne formy wsparcia dla bezrobotnych oraz przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie.
istotne.pl praca, staż, bezrobocie, zasiłek

Oto propozycje, z których warto skorzystać:

  • 3-miesięczne staże (stypendium stażowe wynosi 997,40 zł netto miesięcznie i finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w związku z czym nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak to ma miejsce przy stażach finansowanych z Funduszu Pracy – 851,63 netto), a także
  • szkolenia, bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe i jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza bezrobotnych oraz pracodawców do udziału w programie. Wnioski składać można do końca sierpnia.

Więcej informacji można uzyskać w PUP, ul. Andersa 2, 59-220 Legnica:

  • staże - w pokoju 9 tel. 76 722 52 20
  • szkolenia i bon szkoleniowy – w pokoju 6 tel. 76 722 52 17
  • bon na zasiedlenie – w pokoju 10 tel. 76 722 52 21
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w pokoju 16 tel. 076/722-52-45.