PWSZ im. Witelona w Legnicy z nowym kierunkiem studiów

PWSZ im. Witelona w Legnicy z nowym kierunkiem studiów
fot. PWSZ Legnica Decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wydziałowi Nauk Technicznych i Ekonomicznych legnickiej PWSZ przyznano uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.
istotne.pl edukacja, pwsz legnica

Tym samym kandydaci na studia mogą już wybierać ten kierunek kształcenia w systemie elektronicznej rejestracji, która trwa do 4 sierpnia 2016 roku. Wcześniej wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy pozytywnie zaopiniowało prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie oceniła przedstawioną koncepcję i program kształcenia, minimum kadrowe, bazę dydaktyczną, w tym zbiory biblioteki, oraz opracowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, który może zostać wdrożony również na nowo tworzonych studiach drugiego stopnia na kierunku finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Nowością kierunku jest połączenie dwóch obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w rezultacie absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska oraz procesy zarówno finansowe, jak te i w sferze zarządzania podmiotem.

Na kierunku finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie do wyboru są dwie specjalności kształcenia:

  • finanse i inwestycje przedsiębiorstw – absolwent posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w zakresie: diagnozy i analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej, planowania i prognozowania finansowego, tworzenia budżetów projektów inwestycyjnych, pozyskiwania środków unijnych, zarządzania inwestycjami oraz ryzykiem, poruszania się na rynku bankowym i ubezpieczeniowym
  • zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie – absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na skuteczne i efektywne zarządzanie, w tym zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. W szczególności wiedza i umiejętności praktyczne dotyczą: finansowania innowacji oraz zarządzania nimi, tworzenia strategii innowacji, zarządzania procesami, kompleksowego zarządzania jakością, zintegrowanych systemów zarządzania, koncepcji lean management.
PlakatPlakatfot. PWSZ Legnica

(informacja zlecona)