Zostań policjantem!

Zostań policjantem!
fot. B.org Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzi nabór do służby w KMP.
istotne.pl policja

Mundurowi informują, że służbę w policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • niekarany i korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby policja zaprasza do Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Legnicy w celu złożenia takich dokumentów jak:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w policji skierowane do komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu
 • wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie
 • kserokopia dowodu osobistego, prawo jazdy
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Więcej informacji na stronie Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

KMP Legnica/ii