Jest praca w legnickiej policji

Jest praca w legnickiej policji
fot. Krzysztof Gwizdała Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzi nabór do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy.
istotne.pl policja, praca

KMP informuje, że służbę w policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • niekarany i korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w policji składają następujące dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w policji, skierowane do komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie
 • kserokopię dowodu osobistego, prawo jazdy
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Rekrutacja do służby w policji odbywa się w sposób ciągły – dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Legnicy ul. Asnyka 3 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. kontaktowy 76 876 1460, 76 876 1509, 76 876 1516.

KMP Legnica/ii