Oszukali sądy za pomocą weksli

Pieniądze
fot. Krzysztof Gwizdała Sąd wymierzył oskarżonemu Tadeuszowi A. karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 15 000 zł, a oskarżonemu Robertowi B. – karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 20 000 zł.
istotne.pl 0 oszustwo, prokuratura, sąd, miasto jelenia góra

Reklama

18 października 2016 roku Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uznał byłego prezesa Bankowego Towarzystwa Finansowego Tadeusza A. i byłego radcę prawnego Roberta B. za winnych tego, że w okresie od 10 marca 2010 roku do 27 marca 2014 roku w Jeleniej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu, z góry powziętym zamiarem, po uprzednim wprowadzeniu Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w błąd co do istnienia i wymagalności należności wekslowych doprowadzili te sądy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 101 000 złotych na rzecz 12 ustalonych osób pokrzywdzonych oraz usiłowali doprowadzić oba wymienione sądy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 256 000 złotych na szkodę 20 ustalonych osób pokrzywdzonych.

11 marca 2010 roku skazani wytworzyli fikcyjną umowę o nazwie ,,porozumienie w przedmiocie rozliczenia umów zawartych w latach 2003–2006” pomiędzy Bankowym Towarzystwem Finansowym a Robertem B., na podstawie której Robert B. przejął od Tadeusza A. 30 weksli, opatrzonych podpisami wystawców i wypełnionych niezgodnie z ich wolą, niezgodnie z porozumieniem wekslowym i wbrew warunkom umów, łączących pokrzywdzonych ze spółką BTF. B. wystąpił do sądu z opatrzonymi podrobionymi podpisami pozwami o zapłatę, uzyskując nakazy zapłaty kwot głównych wraz z odsetkami, zaś po wniesieniu od nakazów zapłaty zarzutów Tadeusz A. zeznał nieprawdę i zataił prawdę co do istnienia i wymagalności należności wekslowych oraz istnienia zobowiązania będącego podstawą indosu weksli in blanco na rzecz Roberta B.

Sąd wymierzył oskarżonemu Tadeuszowi A. karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 15 000 zł, a oskarżonemu Robertowi B. – karę 2 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 20 000 zł. Wykonanie wymierzonych obu oskarżonym kar pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na 5 lat. Nadto wymierzył oskarżonemu Tadeuszowi A. środek karny w postaci zakazu zajmowania się pośrednictwem w zaciąganiu zobowiązań finansowych oraz dysponowaniem i obrotem wierzytelności osób trzecich na okres 5 lat, zaś oskarżonemu Robertowi B. środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata oraz zakazu zajmowania się pośrednictwem w zaciąganiu zobowiązań finansowych, dysponowaniem i obrotem wierzytelności osób trzecich na 8 lat.

Powyższy wyrok nie jest prawomocny. Akt oskarżenia w tej sprawie został wniesiony przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze w dniu 26 listopada 2014 roku.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze/ii

Reklama