Łączne opodatkowanie małżonków na PIT 37

Łączne opodatkowanie małżonków na PIT 37
fot. Pitax Druk deklaracji PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko.
istotne.pl pieniądze, rozliczenie

Wybór sposobu opodatkowania

Aby wybrać sposób opodatkowania, należy zaznaczyć odpowiednie kwadraty na druku PIT 37. Chcąc rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, wybieramy na formularzu PIT 37 kwadrat 2 lub 3 w pozycji nr 6.

Kwadrat 2 wybierają podatnicy, którzy chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy.

Natomiast kwadrat 3. przewidziany jest dla wyjątkowych wypadków, kiedy wspólnego rozliczenia może dokonać podatnik mimo śmierci współmałżonka. Kwadrat ten powinna zaznaczyć osoba, która:

  1. zawarła związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jej małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
  2. pozostawała w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jej małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Taką możliwość przewiduje art.6a ust.1. ustawy o pit.

Warunki skorzystania z preferencyjnego opodatkowania małżonków

Wspólną deklarację PIT 37 mogą złożyć małżonkowie, którzy spełniają wszystkie poniżej przytoczone warunki:

  • podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy
  • w związku małżeńskim pozostawali przez cały rok podatkowy
  • posiadali wspólność majątkową przez cały rok podatkowy
  • nie korzystają z opodatkowania w formie podatku liniowego, ryczałtowego (od przychodów ewidencjonowanych), karty podatkowej lub podatku tonażowego.

Wniosek o łączne opodatkowanie

Wniosek o wspólne opodatkowanie małżonkowie muszą złożyć nie później niż w terminie wyznaczonym dla złożenia zeznania PIT 37 za rok podatkowy. Wniosek ten może być wyrażony na wspólnej deklaracji pit 37 przez jednego z małżonków. Wniosek taki może złożyć podatnik po śmierci małżonka, jeśli spełnione będą wymagane warunki.

Sposób wypełniania PIT 37

Podatnicy którzy chcą skorzystać z opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka wypełniają na druku PIT 37 zarówno pozycje „podatnik”, jak również pozycje „małżonek”. Kolejność wypełnienia tych pozycji ustalają sami podatnicy. Pamiętać tutaj należy, że ustaloną kolejność zachowuje się we wszystkich częściach zeznania oraz w składanych wraz z zeznaniem załącznikach.

Sposób obliczania podatku

Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, to podatek dochodowy będzie naliczony od sumy dochodów osiągniętych w roku podatkowym przez obojga małżonków. Przy sumowaniu dochodów do obliczenia podatku nie bierze się pod uwagę przychodów opodatkowanych ryczałtowo, np.odsetek od lokat bankowych, dywidend, wygranych w grach liczbowych.

Wysokość podatku ustala się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości kwoty obliczonej od połowy łącznych dochodów małżonków.

Sytuacja, gdy jeden z małżonków nie uzyskał przychodów lub osiągnął dochód mieszczący się w kwocie wolnej od podatku, nie jest przeszkodą do skorzystania z preferencyjnego wspólnego rozliczenia PIT 37. Pit można samodzielnie wypełnić pod adresem https://www.pitax.pl/pit-37

Ulgi i odliczenia

Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie na formularzu PIT 37 nie tracą prawa do ulg podatkowych i odliczeń. Każdy z nich ma prawo dokonać odliczenia ulg we własnym zakresie.